Tri úrovne balenia

Vedeli ste, že aj balenie má rôzne stupne?  Existujú tri odlišné úrovne balenia výrobkov: primárne, sekundárne a terciárne. Každá z nich zohráva dôležitú úlohu pri ochrane tovaru počas prepravy a skladovania, poskytuje zákazníkovi informácie a propaguje značku. Každá úroveň balenia slúži konkrétnemu účelu, preto je dôležité pochopiť rozdiely medzi nimi. 

Primárne balenie 

Je v priamom kontakte so samotným výrobkom a niekedy sa označuje ako spotrebiteľské alebo maloobchodné balenie. Tvorí prvú vrstvu obaľujúcu hotový produkt, napr. plastový obal celozrnnej tyčinky alebo plechovka s nápojom. Na tovare zostane, aj keď sa odstráni sekundárne a terciárne balenie. Hlavným účelom primárneho balenia je ochrániť a / alebo konzervovať tovar a informovať spotrebiteľa. Maloobchodní predajcovia zvyčajne odstránia všetky ostatné balenia a vystavia výrobky len v primárnom obale. Ten, ak je starostlivo navrhnutý, dokáže so zákazníkom komunikovať, pritiahnuť jeho pozornosť a následne priniesť zisk ako výsledok kúpy.

 

Sekundárne balenie

Označované aj ako skupinové sa používa hlavne na logistické a skladovacie účely, na ochranu a zlúčenie jednotiek primárneho balenia do väčších krabíc. Tým sa uľahčuje manipulácia a transport  tovaru. Tento typ balenia zahŕňa zatvorené balenia určené na priamu dodávku maloobchodným predajcom alebo konečným spotrebiteľom. Typickým príkladom je balenie v nápojov, potravín a kozmetiky. Sekundárne balenie je dôležité aj pre imidž značky, pretože je často prvým kontaktom spotrebiteľa s výrobkom. Spoločnosti si preto dávajú veľmi záležať na tom, aby boli ich výrobky zabalené čo najatraktívnejšie, aby obal odrážal skutočnú hodnotu vnútorného obsahu, odlíšil sa od konkurencie a aby sa návštevníci stali pravidelnými zákazníkmi práve ich značky.

 

Terciárne balenie

Často označované aj ako hromadné alebo tranzitné balenie, sa používa na zoskupenie väčších množstiev skladových jednotiek v primárnom a sekundárnom balení pre účel ich prepravy z bodu A do bodu B (napr. z výrobného zariadenia do miesta predaja). Počas tejto fázy sa s výrobkami zaobchádza ako s distribučnými jednotkami. Spotrebitelia zvyčajne terciárne obaly ani nevidia, pretože maloobchodníci ich zvyčajne odstránia skôr, ako sa výrobky vystavia v predajni. Typickým príkladom terciárneho balenia sú hnedé kartónové krabice alebo drevené palety ovinuté fóliou.

Vplyv balenia na životné prostredie/možnosti optimalizácie balenia

Hoci sú obaly nevyhnutné pre ochranu tovaru, jeho zabezpečenie, ako aj prezentáciu značky/branding, treba brať do úvahy aj aspekt záťaže životného prostredia odpadom z nich. Prinášame 5 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť trvalo udržateľné balenie a prispieť k zdravšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu:

  • Prejdite na vlnitú lepenku/kartón: je z najviac recyklovaného materiálu na svete, samé sa dajú ľahko recyklovať a opakovane použiť na skladovanie a prepravu rôzneho tovaru.
  • Vyberajte menej objemný výplňový materiál: zmenšíte tak veľkosť a hmotnosť kartónov, čím znížite aj náklady na prepravu a energiu.
  • Automatizujte balenie: pri ručnom balení hrozí tendencia nadmernej spotreby materiálu, strojným balením znížite spotrebu materiálu a zároveň zefektívnite výrobu.
  • Používajte obálky s výplňou: namiesto do veľkých kartónov baľte drobný tovar do nich , čím znížite spotrebu materiálu.
  • Vykonajte komplexný audit udržateľnosti balenia vo Vašej spoločnosti: pochopenie životného cyklu obalových materiálov môže pomôcť zlepšiť proces balenia.