ĽUDSKÁ PRÁCA ALEBO STROJ: ČO JE VÝHODNEJŠIE?

Napriek rastúcej nezamestnanosti čelí trh nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Aj z toho vyplýva potreba nahrádzať ľudskú pracovnú silu strojmi. Nahrádzať zamestnancov strojmi predstavuje pre firmu na jednej strane zníženie nákladov, a na strane druhej zvýšenie efektivity.

V roku 2019 dosiahla priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 101 € a treba rátať s jej ďalším zvyšovaním. Výška investičných nákladov na kúpu stroja je pevne stanovená v okamihu nákupu a nakoniec sa premení na prevádzkové náklady. To nás privádza k záveru, že stroje sú lacnejšie a účinnejšie ako ľudia. Ideálnym riešením je spojenie ľudskej práce a stroja. To platí aj pre oblasť balenia – poloautomatické stroje na ovinovanie paliet s tovarom do prieťažnej (strečovej) fólie preberú ťažšiu časť práce; úlohou operátora je stroj správne naprogramovať a kontrolovať proces balenia, ktoré tak bude výrazne efektívnejšie. Počas obdobia svojej životnosti zabalí stroj tisícky paliet, čím sa vynaložená investícia vráti vo forme nízkych nákladov na zabalenie paletových jednotiek.

Zvýšenie produktivity stroja na balenie do prieťažnej fólie zabezpečuje systém so sofistikovaným predpínacím zariadením, ktoré umožňuje znížiť náklady na fóliu až o 50 %. Priemerný zákazník, ktorý zabalí 50 paliet/deň tak môže ušetriť na spotrebe fólie nemalé prostriedky. To vedie aj k zníženiu sekundárnych nákladov v podobe ekologických následkov. S nimi súvisia povinné odvody za spätný odber a využitie odpadov z obalov (zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch), ako aj zníženie ekologického odpadu.

Návod, ako vybrať ten správny stroj pre balenie paliet nájdete v našej príručke SPRIEVODCA BALENÍM.

výhody strojného balenia:

  • vyššia kvalita zabalenia
  • úspora nákladov na fóliu a balenie
  • úspora ľudskej práce
  • vysoká efektivita balenia
  • pekný vzhľad balených produktov
  • možnosť baliť palety rôznych rozmerov a tvarov
  • opakovateľnosť