Dopravníková a baliaca linka sadrokartónových dosiek

Prvý mesiac nového roku bol pre nás úspešný - podarilo sa nám uzavrieť významný projekt: automatickú baliacu linku na sadrokartónové dosky pre medzinárodného výrobcu izolačných materiálov v Rusku. Celá linka pozostáva z niekoľkých baliacich strojov a zariadení a spolu s dopravníkmi meria takmer 45 m.

  • Pôvodným zámerom odberateľa bola modernizácia pôvodnej, starej linky, avšak po konzultácii s našimi technikmi sa ako jednoduchšie riešenie ukázalo vyvinúť novú linku, ktorá by plne zodpovedala špecifikám produktu a kapacitným potrebám zákazníka. Na základe týchto požiadaviek sme navrhli novú technológiu páskovacích a baliacich strojov, spojených dopravníkovými pásmi do ucelenej linky.
  • Linka je automatická, asistencia operátora sa vyžaduje minimálne, pri úkonoch, ktoré nie je možné zautomatizovať (napr. podkladanie špalíkov, lepenie štítkov alebo výmena fólie).
  • Kapacita linky je 40 - 60 paliet /hod. v závislosti od rozmeru paliet a stupňov balenia. V aktuálnej, konkrétnej prevádzke sa každých 90 sekúnd zabalí paleta s dĺžkou 2,5 m.
  • V časozbernom videu je vidieť činnosť linky, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá a efektívna, ale s prepracovanými detailami, šitými na mieru: sadrokartónové dosky na palete sa posúvajú po dopravníku k páskovaciemu stroju, ktorý ich obtočí viazacou páskou ; následne sa posunú k horizontálnemu ovinovaciemu zariadeniu pre aplikáciu fólie potlačenej firemným logom a po dopravníku pokračujú k ďalšiemu ovinovaciemu stroju pre vertikálne ovinutie dosiek do fólie; nasleduje posun k tzv. dablovaču , slúžiacemu na stohovanie paliet s doskami jednu na druhú. Takto naukladané palety sa presunú na koniec linky, odkiaľ sa zložia pomocou VZV a uskladnia na vyhradené miesto.

      Reťazové a modulárne dopravníky         Páskovacie zariadenie          Horizontálny ovinovací stroj            Dablovač (zdvojovač paliet)              Buffer (podávač špalíkov)