Často kladené otázky

Čo je to streč/STRETCH?

Jedná sa o fóliu vyrábanú z nízkohustotného polyetylénu LLDPE, známu tiež pod názvom stretch fólia a slovenským názvom prieťažná fólia. Vyznačuje sa veľkou pevnosťou a pružnosťou. Najčastejší materiál používaný na balenie.  

Čo znamená prieťažnosť fólie?

Prieťažnosť je garantovaný pomer dĺžky vyjadrený v percentách na jednotku bežnej dĺžky.  Napr. z 10 cm bežnej dĺžky pri prieťažnosti 150 % by ste pri použití predpínacieho zariadenia mali získať  25 cm. Pozor však na udávané hodnoty prieťažností. Bežne sa stáva, že niektorí predajcovia namiesto garantovanej prevádzkovej prieťažnosti uvádzajú hranicu pretrhnutia fólie, t. j. pri prevádzke nie je možné bežne využívať túto výhodu a kalkulovať správny ekonomický prínos na zabalenie paletovej jednotky.   

Aký je rozdiel medzi recyklátom a technologickým odpadom?

V oboch prípadoch sa jedná o spracovanie LDPE fólie za účelom jej opakovaného použitia. Rozdielom je v kvalite. V prípade technologického odpadu sa jedná o veľmi čistý materiál, najčastejšie vzniknutý odrezkami fólie pri výrobe, v prípade recyklátu sa jedná o materiál už znečisteného charakteru, napr. plnením, balením, potlačou, a pod. Vo väčšine prípadov sa jedná o druhotný odpad spotrebiteľov.

Aké EURÓPSKE normy sa vzťahujú na obalOVÉ MATERIÁLY?

Európske  NORMY- s odkazom na európsku smernicu 94/62/EC
Na základe mandátu Európskej komisie spracoval CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) súbor noriem pre splnenie základných požiadaviek smernice  94/62/EC. 19. februára 2005 vyšlo v Official Journal of the European Union oznámenie Európskej komisie odkazujúce na revidované normy CEN. Týmto aktom sa normy stali harmonizovanými. EN 13427:2000 Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
EN 13428:2000 Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
EN 13429:2000 Packaging - Reuse
EN 13430:2000 Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
EN 13431:2000 Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior caloric value
EN 13432:2000 Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
CEN CR 13695-1:2000 Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment - Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging
CEN CR 13695-2:2000 Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying the dangerous substances present in packaging, and their release into the environment.

Čo znamená označenie 406 nebo 200 pri viazacích páskach?

V prípade tohto sortimentu sa jedná o vnútorný priemer dutinky (nosiča), na ktorej je páska navinutá. V prípade 406 sa jedná o vnútorný priemer dutinky 406 mm a pri označení 200 o vnútorný priemer  dutinky 200 mm.

Z čoho sú vyrábané fólie?

Fólie sa vyrábajú z rôznych zmesí granulátov spracovaných predovšetkým z ropy. Záleží však na samotnom type fólie:

Nízkohustotný polyethylén - LDPE

Low Density PolyEthylene s hustotou 0,910 až 0,925 kg/cm³ vyniká radom preferovaných vlastností: transparentnosť (lepšia než má HDPE), ohybnosť, dobrá odolnosť voči olejom a chemikáliám, značná nepriepustnosť pre vodnú paru (horšia než HDPE), zvariteľnosť, jednoduchá spracovateľnosť a v neposlednom rade nízka cena. Použitie môže byť samotné alebo v kombinácii s ďalšími druhmi polymérov etylénu aj s inými obalovými materiálmi ako sú hliník alebo papier. Jeho najväčším konkurentom je LLDPE.

Strednehustotný polyethylén - MDPE

Medium Density PolyEthylene s hustotou 0,925 až 0,940 kg/cm³. Má väčšiu mechanickú pevnosť, je tuhší a menej priepustný než LDPE s nižšou hustotou.  MDPE sa spracováva podobne ako LDPE, ale pri vyšších teplotách.

Vysokohustotný polyethylén - HDPE

High Density PolyEthylene s hustotou v rozpätí od 0,935 do 0,965 kg/cm³. Je druhým najrozšírenejším polymérom používaným v obalovej technike. Vyniká odolnosťou voči vodnému prostrediu, alkoholu, ketónom, zriedeným roztokom kyselín a zásad. Vyniká dobrými mechanickými vlastnosťami, je dobrou bariérou voči vlhkosti, nie však voči kyslíku a organickým látkam. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korózii pri napätí - vo výrobkoch z HDPE vznikajú trhliny.

Lineárny nízkohustotný polyethylén - LLDPE

Linear Low Density PolyEthylene s hustotou 0,916 - 0,940 kg/cm3. Vďaka pravidelnej štruktúre má LLDPE lepšie mechanické vlastnosti a vyššiu teplotu tavenia než LDPE s rovnakou hustotou. Ten však vykazuje lepšiu priezračnosť, lesk aj tepeľnú zvariteľnosť. K typickým aplikáciám  LLDPE patria prieťažné a priľnavé fólie.

Metalocenový lineárny nízkohustotný polyethylén - MLLDPE

Metalocen Linear Low Density PolyEthylene ako najmodernejšia prísada pre mimoriadnu pevnosť, pružnosť a stabilitu obalových fólií. Tento však vykazuje aj lepšiu priezračnosť, lesk aj tepelnú zvariteľnosť. K typickým aplikáciám MLLDPE patria prieťažné a priľnavé fólie. Metalocenové kopolyméry predstavujú najmladšiu a najmodernejšiu skupinu polymérov ethylénu.

Polylpropylénové fólie - PP

Jedno či viacvrstvové fólie z nezmrašťujúceho materiálu sú hojne využívané v potravinárstve, tlačiarenstve, textilnom priemysle a v ďalších odvetviach priemyslu, kde je potrebné zachovať dobrú viditeľnosť produktov, či poprípade využiť možnosti potlače obalu. Jedná sa o kvalitný, pevný, ale krehký materiál. Štandardne je ponúkaný vo verzii BOPP, CPP a tiež BOPP Antifog.

Polyolefinové fólie - PF

Jedná sa o niekoľkovrstvový zmrštiteľný materiál, ktorý je cenený pre svoju vysokú pevnosť, priehľadnosť a maximálnu odolnosti voči vonkajším vplyvom. Ponúka vysoký stupeň ochrany proti vzduchu, mrazu, vlhkosti a tiež fyzickému poškodeniu.  Je maximálne vhodný  pre potravinárstvo a ďalší priemysel, kde je nutné produkty obopnúť podľa ich vlastného tvaru a zdôrazniť ich optické vlastnosti.

Polyvinylchlorid - PVC

Ide sa o vysoko zmraštiteľnú fóliu, ktorú však už prekonali modernejšie materiály.  Medzi prednosti PVC rozhodne patrí jednoduché použitie  (funguje takmer na všetkých typoch strojov). Niektoré firmy ponúkajú na trhu druhy fólií schválené pre potravinárstvo, stále sa však jedná o fóliu s vysokým obsahom jedovatých látok ftalátov (DEHP a DBP), ktoré sa uvoľňujú napríklad pri zvarení (chlór a pod.). Ďalšími nevýhodami tejto fólie je jej tvarová a farebná nestabilita, po čase sa mení jej štruktúra: fólia krehne a mení sa jej farba - žltne.

Aký je návin fólie v bm?

Návin fólie si môžete vypočítať pomocou našej kalkulačky TU

Aký je rozdiel medzi lepidlami pri lepiacich páskach typu ACRYLIC, HOT MELT, SOLVENT

Lepiace pásky sa líšia svojím nosičom a použitými lepidlami. Ako nosič môže slúžiť  polypropylénová (PP) fólia, PVC fólia, papier, krep, textil, atď., na ktorom je nanesená vrstva veľmi kvalitného lepidla.

Druhy lepidel:

Akryl - na báze voderozpustnej disperzie

Hot Melt - na báze syntetického kaučuku

Solvent - na báze prírodného kaučuku

Materiály a lepidlá používané na výrobu týchto pások umožňujú použitie pri veľmi rozdielnych teplotách.

Aké rozdiely sú medzi viazacími páskami a kde sa používajú?

V našej ponuke nájdete 4 druhy viazacích pásiek a 2 druhy viazacích spôn. Jedná sa o viazacie pásky  polypropylénové (PP), viazacie pásky PET, viazacie pásky polyesterové (PES) a oceľové viazacie pásky.

PP pásky: jedná sa o najlacnejší spôsob páskovania určený najmä pre strednú a ľahšiu aplikáciu na tovar, ktorý počas prepravy nemení príliš svoj objem. Pásky sú spravidla čierne, prípadne biele a dajú sa využiť takmer v každom odvetví priemyslu.

PET pásky: v porovnaní s PP páskou sa PET pásky vyznačujú vyššou pevnosťou a vďaka svojim vlastnostiam sú vhodné aj na balenie tovaru meniaceho v priebehu prepravy svoj tvar. PET páska je charakteristická svojou zelenou farbou a často sa využíva v drevospracujúcom, stavebnom, hutníckom aj v mnohých ďalších odvetviach priemyslu. PET páska bola vyvinutá ako spoľahlivá náhrada oceľovej viazacej pásky a v porovnaní nákladov je o 50% úspornejšia.  

PES pásky: sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú špeciálnym lepidlom zlepené k sebe (pozdĺžne lepené PES pásky, ktoré máme bežne skladom), alebo sú vlákna priečne prepletené (tieto pásky sme schopní zaistiť na objednávku). PES pásky sa vyznačujú tiež vyššou pevnosťou v porovnaní s PP páskou, charakteristická je biela farby a vďaka mäkkému materiálu je šetrná k prepravovanému tovaru. Ich nespornou výhodou pri kombinácii so sponou typu B je možnosť dotiahnutia viazania v priebehu dopravy.  Rovnako tak je možné pásku po preprave povoliť a jej ďalším použitím ušetriť náklady na balenie. Táto páska je často využívaná do lisov na odpad.

Oceľové pásky: predstavujú tradičný a osvedčený spôsob páskovania vyznačujúci sa vysokým stupňom pevnosti a využívaný najmä pri páskovaní veľmi ťažkých materiálov. Nevýhodou tejto pásky je nízka odolnosť voči poveternostným vplyvom, ktorá sa dá čiastočne eliminovať povrchovou úpravou (pozinkovanie, lakovanie).

Podrobnejšie informácie, vrátane technických detailov k jednotlivým druhom viazacích pások, nájdete na stránkach jednotlivých produktov.

Aký je rozdiel medzi typmi vlnitej lepenky - vlny „A“ ,“B“ „C“

V reze vykazuje zvlnený papier väčšinou sínusovú krivku, ktorá je definovaná rozpätím vĺn a ich výškou. Spravidla je tento pomer 2:1. Výška vlny pri dvojvrstvovej lepenke alebo súčet výšok vĺn pri viacvlnových lepenkách určujú približnú hrúbku vlnitej lepenky.

Nasledujúca tabuľka uvádza orientačné údaje bežných obchodných druhov vlnitej lepenky:

Druhy vlny

Rozpätie vĺn

Výška vĺn

Skratka

Názov

 

A

Hrubá

8,0 - 9,5

4,0 - 4,8

C

Stredná

6,8 - 7,9

3,2 - 3,9

B

Jemná

2,2 - 6,5

2,2 - 3,0

E

Mikrovlna

3,0 - 3,5

1,0 - 1,8

Okrem týchto profilov sa používajú ešte menšie profily (F, G)