Meranie síl pôsobiacich na paletu počas balenia FORCE-TEST

ekobal inovatívne a vedecky

Portfólio služieb spoločnosť EKOBAL zahŕňa aj meranie síl pôsobiacich na paletovú jednotku počas procesu balenia. Testovanie sa realizuje pomocou špeciálneho zariadenia FORCE-TEST. Mobilné testovacie zariadenie, prvé svojho druhu na Slovensku, bolo vyvinuté belgickou strojárskou spoločnosťou, s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zabezpečenia tovaru počas tranportu cestnou dopravou.

Podľa výsledkov štúdií až 4% tovaru sa poškodí počas prepravy. Miera poškodenia sa následne premietne do značných ekonomických strát, ktorým sa však pri správne vyváženom balení dá predísť. 

2 hlavné dôvody finančných strát v dôsledku balenia:

  • Nedostatočné / poddimenzované balenie: balenie nevhodné na daný účel. V takomto prípade vzniknú finančné straty v dôsledku poškodenia tovaru počas prepravy. Celkové škodové náklady tvorí: hodnota produktu, náklady na transport a opravu, poškodenie dobrého mena, ďalšie zásoby, atď.
  • Nadhodnotené / predimenzované balenie: balenie je pre svoj účel neúmerne zveličené. V tomto prípade dochádza k strate pri každej odchádzajúcej palete.

 

TESTOVACIE CENTRUM FORCE-TEST

FORCE-TEST je prenosné skúšobné zariadenie, ktoré sa pred procesom balenia nainštaluje na ľubovoľný paletový náklad. Počas strojového balenia palety do strečovej fólie, a následne aj po balení, sa monitorujú sily, ktoré vznikajú na hrane palety. Súprava FORCE-TEST obsahuje centrálnu jednotku a 8 meracích článkov s výškou 20 cm. Každý článok meria sily v 2 rôznych výškach a v dvoch smeroch (x, y), takže jedno meranie zariadením FORCE-TEST generuje informácie o pôsobení síl na hrane palety v 32 rôznych bodoch. Získané údaje sa zaznamenávajú a bezdrôtovo prenášajú do počítača s nainštalovaným príslušným softvérom. Softvér zobrazuje a ukladá jednotlivé silové profily balenia po výške palety, merania sa ukladajú, porovnávajú a optimalizujú.

 

 

Testovacie zariadenie FORCE-TEST, založené na vedeckom prístupe, poskytuje tieto výhody:

  • Optimálne nastavenie distribúcie sily balenia na celej palete, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a bola zabezpečená jeho bezpečná preprava
  • Odhalenie slabých stránok balenia
  • Porovnanie výkonnosti viacerých druhov stretch fólie pri balení produktu
  • Porovnanie výkonnosti viacerých baliacich strojov
  • Meranie priamo u zákazníka
  • Kvalitné monitorovanie balenia ako prevencia pred poškodením tovaru. 

 

Graf zobrazuje výsledky jednotlivých meraní.