GDPR (Ochrana osobných údajov)

GDPR (General Data Protection Regulation, teda Nariadenie o ochrane osobných údajov) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov. Súbor ucelených pravidiel vstúpil do platnosti 25. mája 2018 a je záväzný pre všetky členské štáty EÚ.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti zodpovedná osoba: Ing. Vladimíra Barošová, e-mailový kontakt: vladimira.barosova@ekobal.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje naša spoločnosť spracováva.

 

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

  • evidencie a vybavenia objednávok - viac informácií TU
  • evidencie uchádzačov o zamestnanie - viac informácií TU
  • kontaktovania klientov - viac informácií TU
  • evidencie dodávateľov tovarov a služieb - viac informácií TU
  • zasielania marketingových ponúk - viac informácií TU