Certifikáty

Integrovaný systém manažmentu kvality ISO 9001:2015

Spoločnosť EKOBAL, s.r.o. prešla procesom certifikácie systému kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 - Výroba, predaj a servis baliacich technológií a materiálov, ktorý prebiehol v súlade so záväzne stanovenými postupmi certifikačného orgánu SGS.
Systém kvality predstavuje pre obchodných partnerov našej spoločnosti záruku kvality výrobkov a služieb v oblasti obalových materiálov.

 

NATUR - PACK

Certifikátom od spoločnosti Natur - Pack, a.s. získala spoločnosť EKOBAL, s.r.o.                             potvrdenie, že si plní svoje povinnosti vo vzťahu k odpadom z neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

 

Certifikát Green Partner

V júni 2018 vykonali zástupcovia spoločnosti Foxconn Slovakia recertifikačný audit za účelom preverenia zhody s požiadavkami zákazníkov. Keďže nebola preukázaná nijaká nezhoda, získal EKOBAL maximálne možné hodnotenie 100 % a spolu s ním aj certifikát Green Partners®” (CGP), teda “Certifikovaní Zelení Partneri”. Táto medzinárodná nezávislá organizácia podporuje integráciu udržateľných postupov vo všetkých odvetviach.