Certifikáty

GREEN PARTNER CERTIFICATE 2023 - 2024Green Partner Certificate 2023-2024

Po roku nás opäť navštívili zástupcovia spoločnosti Foxconn, jednej z našich najvýznamnejších zákazníkov, aby vykonali recertifikačný audit na preverenie systému kvality. Na základe kontroly sme získali celkové skóre kvality "A" a následne nám bol vystavený Green Partner Certificate ® (CGP) na rok 2023 - 2024.  Toto hodnotenie je dôležitou pomôckou pre identifikáciu oblastí v našom systéme, v ktorých je ešte priestor na zlepšenie.

 

recertifikácia iso 9001:2015 Certifikát ISO 9001:2015

Na základe opätovného preverenia a výsledného potvrdenia zhody s požiadavkami normy ISO 9001:2015 pre výrobu, predaj a servis baliacich technológií a materiálov bol spoločnosti EKOBAL, s.r.o. na ďalšie tri roky vydaný certifikát manažérstva kvality. Proces recertifikácie prebehol v súlade so stanovenými postupmi akreditovanej inštitúcie SGS Slovakia a je potvrdením spoľahlivosti, ako aj nástrojom na riadenie procesov kvality s cieľom splniť požiadavky zákazníkov.

 

green partner certificate 2022 - 2023Green Partner Certificate 2023

Poverení zástupcovia Foxconn Slovakia udelili spoločnosti EKOBAL osvedčenie Green Partner Certificate ® (CGP) aj na rok 2022/2023. Recertifikačný audit dokázal, že nami dodávaný obalový materiál a baliaca technika boli vyrobené s ohľadom na ochranu životného prostredia a s čo najmenším dopadom naň. Nezávislá, nezisková organizácia Green Partner poskytuje poradenské služby v oblasti odpadového hospodárstva, klimatických zmien a enviromnentálnej politiky. Jej hlavnou úlohou je podpora udržateľných postupov vo všetkých odvetviach.

 

 

NATUR - PACK certifikátCertifikát Naturpack 2022

Certifikát environmentálne zodpovedného výrobcu potvrdzuje, že spoločnosť EKOBAL, s.r.o. prispieva svojou účasťou v systéme RZV ku skvalitneniu triedeného zberu odpadov v slovenských obciach a mestách, šetreniu primárnych zdrojov a zlepšovaniu životného prostredia. 

 

 

GREEN PARTNER certificate 2022Green Partner Certificate 2022

V júni 2021 vykonali zástupcovia spoločnosti Foxconn Slovakia recertifikačný audit za účelom preverenia zhody s požiadavkami zákazníkov. Keďže nebola preukázaná nijaká nezhoda, získal EKOBAL opätovne osvedčenie Green Partner Certificate ® (CGP), teda “Certifikovaný Zelený Partner”. Táto medzinárodná nezávislá organizácia podporuje integráciu udržateľných postupov vo všetkých odvetviach.

 

prvý systém fef-200 na slovensku

Belgický výrobca , špecialista na analýzu a praktické riešenie bezpečnej prepravy tovaru na cestách vydal certifikát, potvrdzujúci, že spoločnosť EKOBAL, s.r.o. ako prvá na Slovensku zakúpila merací systém FEF-200.  Táto investícia umožní spoločnosti EKOBAL zvýšiť vedeckú hodnotu svojich optimalizačných služieb.

 

Integrovaný systém manažmentu kvality ISO 9001:2015ISO 9001:2015

Systém riadenia spoločnosti EKOBAL, s.r.o. bol v júli 2020 opätovne preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám normy EN ISO 9001:2015 Výroba, predaj a servis baliacich technológií a materiálov. Proces recertifikácie prebehol v súlade so záväzne stanovenými postupmi akreditovaného orgánu SGS Slovakia.
Systém kvality predstavuje pre obchodných partnerov našej spoločnosti záruku kvality výrobkov a služieb v oblasti obalových materiálov.