Certifikáty

GREEN PARTNER certificate

V júni 2021 vykonali zástupcovia spoločnosti Foxconn Slovakia recertifikačný audit za účelom preverenia zhody s požiadavkami zákazníkov. Keďže nebola preukázaná nijaká nezhoda, získal EKOBAL opätovne osvedčenie Green Partner Certificate ® (CGP), teda “Certifikovaný Zelený Partner”. Táto medzinárodná nezávislá organizácia podporuje integráciu udržateľných postupov vo všetkých odvetviach.

 

prvý systém fef-200 na slovensku

Belgický výrobca , špecialista na analýzu a praktické riešenie bezpečnej prepravy tovaru na cestách vydal certifikát, potvrdzujúci, že spoločnosť EKOBAL, s.r.o. ako prvá na Slovensku zakúpila merací systém FEF-200.  Táto investícia umožní spoločnosti EKOBAL zvýšiť vedeckú hodnotu svojich optimalizačných služieb.

 

Integrovaný systém manažmentu kvality ISO 9001:2015

Systém riadenia spoločnosti EKOBAL, s.r.o. bol v júli 2020 opätovne preverený, certifikovaný a vahovel požiadavkám normy EN ISO 9001:2015 Výroba, predaj a servis baliacich technológií a materiálov. Proces recertifikácie prebehol v súlade so záväzne stanovenými postupmi akreditovaného orgánu SGS Slovakia.
Systém kvality predstavuje pre obchodných partnerov našej spoločnosti záruku kvality výrobkov a služieb v oblasti obalových materiálov.

 

NATUR - PACK

Certifikátom od spoločnosti Natur - Pack, a.s. získala spoločnosť EKOBAL, s.r.o.                             potvrdenie, že si plní svoje povinnosti vo vzťahu k odpadom z neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.