Profil firmy

Sídlo materskej firmy EKOBAL v Prahe.Firma EKOBAL, s.r.o. so sídlom v Dolnom Lieskove, bola založená v roku 1996, ako organizácia nadväzujúca na skúsenosti spoločnosti Pragometal s.r.o. v oblasti technológie balenia do prieťažnej fólie. Dnes patrí medzi lídrov na slovenskom trhu a svojím postavením je jedným z najväčších dodávateľov obalových materiálov. Zároveň je i výrobcom baliacej techniky s vlastným vývojovým strediskom. Obchodnou a výrobnou činnosťou spoločností v skupine Ekobal sú hlavne technológie paletizačného a skupinového balenia, v ktorých firma udáva trend. Jedinečným produktom s monopolným postavením na trhu sú paketovacie lisy EKOPACK na spracovanie separovaného odpadu. Pridanou hodnotou obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti EKOBAL je popredajný servis a poradenstvo pri výbere baliacich strojov a obalových materiálov, ako aj možnosť otestovania, analýzy a optimalizácie baliaceho procesu. Všetky naše produkty sú vyrábané tými najmodernejšími technológiami a vďaka neustálym inováciám výrobných prostriedkov a procesov dokážeme udržať náskok pred konkurenciou. Individuálny prístup a kvalitné riadenie priniesli spoločnosti certifikát kvality ISO 9001:2015 od certifikačného orgánu SGS. Prioritou a filozofiou spoločnosti EKOBAL je dôsledné poskytovanie dodávok a služieb a udržateľnosť svojej činnosti v súlade so zásadami spoločenskej a ekologickej zodpovednosti.

 

 

     

     Individuálny prístup

     Riešenia na mieru

     Už 25 rokov na trhu