Ocenenia

business superbrands slovakia 2024

2024

Aj v aktuálnom roku získala značka EKOBAL ocenenie Business Superbrands Slovakia. Výberom zo zoznamuEKOBAL Business Superbrands Slovakia 2024 obchodných značiek pôsobiacich na Slovensku o tom rozhodli dve nezávislé poroty – Consumer Brand Council pre segment B2C a Business Brand Council pre segment B2B. Značky B2B sú známe skôr zasväteným v odbore, zatiaľ čo spotrebiteľské značky pozná väčšina verejnosti. Pečať Superbrands sa udeľuje na základe kritérií ako je známosť, prestíž, udržateľnosť, inovácie a budovanie brandu. Opätovné získanie tohto ocenenia značky EKOBAL je potvrdením toho, že patrí medzi spoločnosti s pevnou pozíciou na trhu, ktorú si vybudovali vďaka inováciám, kompetentným rozhodnutiam a dlhoročnou prácou celého tímu.

 

business superbrands 2023

2023

Odborná porota Business Superbrands Slovakia ocenila značku EKOBAL cenou Business Superbrands 2023.Ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023. Stalo sa tak už 6.-krát za sebou, čo je dôkazom, že naša spoločnosť si dokázala nielen vybudovať, ale najmä udržať stabilné miesto medzi TOP spoločnosťami na lokálnom trhu. Zlatá pečať Superbrands sa za viac ako 10 rokov stala na slovenskom trhu synonymom pre značky so špecifickým postavením, vynikajúcim renomé a jedinečným produktom. Výber Superbrands je objektívny, niekoľkostupňový, začína zoznamom všetkých u nás pôsobiacich značiek, následného filtrovania podľa výkonnostných ukazovateľov, spotrebiteľského prieskumu a záverečného rozhodnutia poroty zloženej z odborníkov z oblasti biznisu, marketingu a brandingu. Spoločnosť EKOBAL pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov, počas ktorých sa stala synonymom tradície a spoľahlivosti v oblasti balenia.

 

BUSINESS SUPERBRANDS 2022

2022

 

Odborná, nezávislá porota Business Superbrands Slovakia aj tento rok ocenila značku EKOBAL cenou BusinessOcenenie Slovak Business Superbrands 2022. Superbrands 2022. Pozíciu medzi najlepšími značkami v segmente B2B sa nám tak podarilo obhájiť už 5. rok za sebou. Zlatá pečať Superbrands je synonymom pre značky s výnimočným postavením, skvelým renomé a jedinečným produktom. EKOBAL stavil na hodnotu, ktorou je zodpovedné podnikanie a inovatívny prístup - vo vzťahu k obchodným partnerom, vlastným zamestnancom ale aj k životnému prostrediu. Produktové portfólio pravidelne rozširujeme o materiály, ktoré sú ekologickou alternatívou bežných obalovín na báze ropy. Rovnakým smerom je zameraný aj výrobný program paketovacích lisov, predstavujúcich ideálne riešenie ako sa vysporiadať so separovaným odpadom bez zaťažovania životného prostredia. S touto filozofiou je spätá aj podpora aktivít na rozšírenie ekologického povedomia spoločnosti. 

 

business superbrands 2021

2021

Tak, ako v prechádzajúcich 3 rokoch sa značke EKOBAL podarilo obhájiť titul Business SuperbrandsOcenenie Business Superbrands získal EKOBAL aj v roku 2021. Slovakia, ktorého cieľom je posilniť pozíciu a prestíž brandu. Získanie tohto ocenenia je vyjadrením sily a stability značky v rozsiahlej konkurencii a aktuálne aj  schopnosti firmy vysporiadať sa s neľahkou situáciou na trhu v dôsledku protipandemických opatrení. Značku, spomedzi radu ďalších posudzuje nezávislá odborná porota Brand Council, zložená z osobností biznisu, komunikácie, marketingu a médií. Kritériom je miera budovania značky, inovácií a prestíže. Konečným výsledkom je ocenenie danej značky zlatou pečaťou kvality. Tá je potvrdením, že vybraný brand patrí medzi elitu na trhu a je zárukou kvality a spoľahlivosti.

 

SUPERBRANDS SLOVAKIA 2020

2020

Už tretíkrát za sebou bola značka EKOBAL ocenená pečaťou Superbrands Business Slovakia 2020. Zlatú Ocenenie Business Superbrands 2020.pečať získavajú značky, ktoré vo svojej oblasti získali vynikajúcu reputáciu a hodnoty s nimi spájané sú spotrebiteľmi vysoko hodnotené a vnímané veľmi osobne. Ocenenie Business Superbrands je vyjadrením sily a stability značky firmy v rozsiahlej konkurencii. Zároveň je prejavom inovatívnosti, kvality a priekopníctvom v danom podnikateľskom segmente. Najdôležitejšie slovo pri určovaní značiek, ktoré získajú pečať Superbrands má odborná porota zložená z nezávislých odborníkov z oblasti obchodu, marketingu a médií, ktorá hodnotí značky na základe vopred stanovených kritérií ako je povedomie o značke, jej budovanie, inovácie a prestíž. Hodnota ocenených značiek je následne meraná v rámci celoštátneho reprezentatívneho výskumu a výsledky sú porovnávané s hodnotami konkurencie na trhu. 

 

ekobal obhájil cenu business superbrands aj v roku 2019

2019

Aj v roku 2019 sa nám podarilo obhájiť farby značky EKOBAL a porota nezávislých odborníkov z oblasti biznisu,Cena Business Superbrands Slovakia 2019 pre značku EKOBAL. marketingu a brandingu nám udelila cenu Business Superbrands. Toto prestížne hodnotenie odzrkadľuje špecifické postavenie a status ocenenej spoločnosti v prostredí širokej konkurencie. Titul Superbrands môžu získať výlučne spoločnosti s unikátnou, silnou značkou, s ktorou si zákazníci spájajú hodnoty ako úspech, inovatívnosť a stabilita. Program oceňovania pečaťou „Superznačka“ prebieha už viac ako 20 rokov v 87 krajinách, na základe unikátneho výberového procesu, do ktorého sa jednotlivé značky nenominujú a nedá sa doňho prihlásiť.  

 

OCENENIE SLOVAK BUSINESS SUPERBRANDS AWARD 2018

2018

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila našej spoločnosti cenu SlovakCena Slovak Business Superbrands 2018 pre značku EKOBAL. Business Superbrands Award 2018. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. 
Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach.
O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE. 
Členmi Brand Council-u sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy. 

 

OCENENIE ZÁKAZNÍKOM UNILEVER ZA FLEXIBILITU A Dizajn

2011
Ocenenie UNILEVER 2011 získal EKOBAL za spoluprácu v oblasti balenia a baliacich technológií.

Za spoluprácu v oblasti balenia a baliacich technológií získala značka EKOBAL ocenenie UNILEVER, ktoré je hlavne uznaním pre našich zamestnancov za profesionálny prístup a operatívnosť pri riešení požiadaviek a očakávaní obchodných partnerov. UNILEVER  je nadnárodná spoločnosť  dodávajúca do viac ako 190 krajín sveta výrobky pre osobnú starostlivosť a starostlivosť o domácnosť, rovnako ako aj potraviny a nápoje. Každoročne investuje do výskumu a vývoja až 1 mld. €. Ocenenie od spoločnosti, ktorej filozofiou je uvedomelé a zodpovedné podnikanie a trvalej udržateľnosti je pre EKOBAL veľkým vyznamenaním. 

 

NOMINÁCIA VÝROBKU FLEXLIGHT NA ZLATÝ EMBAX-PRINT 2007

2007

FlexLight je nový typ stretch fólie, ktorá je vyrábaná pomerne novou technológiou.  Vzniká dvojitým spracovaním vysoko kvalitnej  LDPE fólie, kedy pri jej druhotnm spracovaní dochádza k jej predpnutiu.  Svojou technológiou predbehla o 5 rokov trhový vývoj v ČR. Doposiaľ prebehlo mnoho vývojových zmien v kvalite fólie aj samotnej technológii, ktorá prináša našim zákazníkom úspory spotreby materiálu až vo výške 50%, znižuje silu vynaloženú pri balení, vyprodukovaný  odpad o cca 20% a zároveň prináša úsporu pracovného času.

 

2-NÁSOBNÉ OCENENIE TESTOVACIEHO ZARIADENIA PALDYNTEST

2005Testovacie zariadenie PALDYNTEST získalo roku 2005 cenu redakcie Svět balení.

Na medzinárodnom veľtrhu obalovej a tlačiarenskej techniky a reprografie EmbaxPrint získalo testovacie zariadenie PALDYNTEST hneď dve ocenenia - odborný časopis Svět balení udelil výnimočnú Cenu redakcie za významný vývojový posun pri testovaní paletovej jednotky, ktorej druhotným efektom je zvýšenie šetrnosti k životnému prostrediu.

Druhé prestížne ocenenie – Zlatý EmbaxPrint 2005 odovzdal generálny riaditeľ a.s. Veletrhy Brno. Testovacie zariadenie PALDYNTEST A WRAPTEST vyvinula a skonštruovala spoločnosť EKOBAL v spolupráci s materskou firmou PRAGOMETAL. Značka EKOBAL tak zhodnotila tak svoje dlhoročné skúsenostiTestovacie zariadenie PALDYNTEST a WRAPTEST získalo ocenenie Zlatý EmbaxPrint 2005. v oblasti balenia a svojim zákazníkom priniesla zariadenie, ktoré umožňuje testovať pevnosť zabelenej paletovej jednotky opakovaným dynamickým zaťažením a modelovaním podmienok pôsobiacich na tovar počas transportu. Tieto dve testovacie zariadenia výrazne posunuli posudzovanie pevnosti paliet a kvality fólie zo zaužívaných, subjektívnych na plne objektívne, merateľné parametre. 

 

NOMINÁCIA VÝROBKU CONTIPACK NA ZLATÝ EMBAX-PRINT 2003

2003

Ovinovací stroj CONTIPACK z produkcie EKOBAL získal nomináciu na cenu Zlatý Embax Print 2003. Zariadenie z radu horizontálnych baliacich strojov, ktoré sú určené prevažne na balenie tovaru s veľkým​ pomerom prierezu tovaru vzhľadom k jeho dĺžke. Uplatnenie nachádzajú všade tam, kde sa vyžaduje kvalitné a vodotesné balenie, ako napr. zväzky líšt, profilov, trubiek, kobercov, rolí látok, papierov alebo iného materiálu podobného charakteru. Pomocou zariadenia CONTIPACK je možné zabaliť aj tovar ako sú dvere, obkladové panely, a pod.  

 

Ocenenie výrobku ROTOMATIC PROFI - ZLATÝ EMBAX-PRINT 1999

1999

Baliace zariadenie PBS ROTOMATIC PROFI získalo cenu Zlatý EMBAX-PRINT 1999.Na výročnom 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu obalovej a tlačiarenskej techniky a reprografie udelil generálny riaditeľ Brněnských veletrhov značke EKOBAL cenu ZLATÝ EMBAX-PRINT 1999 za vývoj a výrobu ovinovacieho baliaceho stroja.  Spoločne s materskou firmou Pragometal vyvinula naša spoločnosť výrobok, ktorým je plne automatický baliace zariadenie OBS ROTOMATIC. Stroj z radu plne automatizovaných baliacich strojov pracuje s prieťažnou fóliou, ktorá sa má zaradiť do dopravníkových tratí. Stroje sú určené pre prevádzky s veľmi vysokou kapacitou balenia a nárokmi na prepravný obal, ktorý garantuje optimálnu fixáciu tovaru na palete pri minimálnej spotrebe fólie.