Slovník pojmov

Pre rýchlejšiu orientáciu sme pre vás pripravili prehľad najpoužívanejších materiálov na výrobu obalov. Z dôvodu prehľadnosti uvádzame len základné vlastnosti týchto materiálov, ale naši obchodní zástupcovia sú pripravení poskytnúť vám ďalšie podrobnosti a ochotní pomôcť vám pri výbere vhodných produktov.

ALU hliníková fólia (alobal)

Hliníková fólia s hustotou 2,7 kg/cm³, je účinnou ochranou pri pečení alebo flexibilným balením potravín. Fólia je veľmi poddajná a nepriepustná pre svetlo a vzduch, preto sa používa na balenie produktov citlivých na vlhkosť alebo kyslík. Pre zvýšenie odolnosti je ALU fólia často aplikovaná ako ďalšia vrstva na iné materiály, napríklad papier alebo plasty.  

Lineárny nízkohustotný polyethylén - LLDPE

Linear Low Density PolyEthylene s hustotou 0,916 - 0,940 kg/cm³. Vďaka pravidelnej štruktúre má LLDPE lepšie mechanické vlastnosti a vyššiu teplotu tavenia než LDPE s rovnakou hustotou, ktorý však vykazuje lepšiu priezračnosť, lesk a tepelnú zvariteľnosť. K typickým aplikáciám LLDPE patria prieťažné a priľnavé fólie.

Metalocenový lineárny nízkohustotný polyethylén - MLLDPE

Metalocen Linear Low Density PolyEthylene je najmodernejšou prísadou zabezpečujúcou mimoriadnu pevnosť, pružnosť a stabilitu obalových fólií. Zároveň vykazuje aj lepšiu priezračnosť, lesk a tepelnú zvariteľnosť. K typickým aplikáciám MLLDPE patria prieťažné a priľnavé fólie. Metalocenové kopolyméry predstavujú najmladšiu a najmodernejšiu skupinu polymérov ethylénu.

Nízkohustotný polyethylén - LDPE

Low Density PolyEthylene s hustotou 0,910 až 0,925 kg/cm³ vyniká radom požadovaných vlastností: transparentnosť (lepšia, ako má HDPE), ohybnosť, dobrá odolnosť voči olejom a chemikáliám, značná nepriepustnosť pre vodnú paru (ale horšia ako pri HDPE), zvariteľnosť, jednoduchá spracovateľnosť a v neposlednom rade nízka cena. Používať sa môže samostatne alebo v kombinácii s ďalšími druhmi polymérov etylénu, ako aj s inými obalovými materiálmi ako sú hliník alebo papier. Jeho najväčším konkurentom je LLDPE.

Polylpropylénové fólie - PP

Jedno alebo viacvrstvové fólie z nezmršťujúceho materiálu sa hojne využívajú v potravinárstve, tlačiarenskom a textilnom priemysle, ako aj ďalších odvetviach priemyslu, kde je potrebné zachovať dobrú viditeľnosť produktov, či prípadne využiť možnosť potlače obalu. Jedná sa o kvalitný, pevný, ale krehký materiál. Štandardne je ponúkaný vo verzii BOPP, CPP a tiež BOPP Antifog.

Polyolefinové fólie - PF

Ide o niekoľkovrstvový zmrštiteľný materiál, ktorý sa cení pre svoju vysokú pevnosť, priehľadnosť a maximálnu odolnosť voči vonkajším vplyvom. Ponúka vysoký stupeň ochrany pred vzduchom, mrazom, vlhkosti a zároveň aj pred fyzickým poškodením.  Takáto fólia je maximálne vhodná  pre potravinárstvo a ďalší priemysel, kde je nutné produkty obopnúť podľa ich vlastného tvaru a zdôrazniť ich optické vlastnosti.

Polyvinylchlorid - PVC

Je to vysoko zmrštiteľná fólia, ktorú však už prekonali modernejšie materiály.  Medzi jej prednosti rozhodne patrí jednoduché použitie  (funguje takmer na všetkých typoch strojov). Niektoré firmy ponúkajú druhy fólií schválené pre potravinárstvo; viac-menej sa vždy jedná o fóliu s vysokým obsahom jedovatých látok ftalátov (DEHP a DBP), ktoré sa uvoľňujú napríklad pri zvarení (chlór, a pod.). Ďalšími nevýhodami PVC fólie je jej tvarová a farebná nestabilita (po čase sa mení štruktúra: fólia krehne a mení sa farba - žltne).

Strednehustotný polyethylén - MDPE

Medium Density PolyEthylene s hustotou 0,925 až 0,940 kg/cm³. Má pomerne väčšiu mechanickú pevnosť, je tuhší a menej priepustný než LDPE s nižšou hustotou.  MDPE sa spracováva podobne ako LDPE, ale pri vyšších teplotách.

Vlnitá lepenka

Lepenka je v zásade papier s vyššou plošnou hmotnosťou, vyrábaný z niekoľkých vrstiev, obvykle rôzneho vlákninového zloženia. Použité suroviny sú takmer na 90% získané recykláciou a samotné lepenky sú úplne recyklovateľné a použiteľné ako druhotná surovina. Neobsahujú žiadne škodliviny alebo zakázané chemické látky a spĺňajú požiadavky  § 4 zákona č. 477/2001 Zb. (Zákon o obaloch).

Vlnitá lepenka dvojvrstvová

Progresívny obalový materiál vyrábaný zlepovaním vrstvy zvlneného papiera a hladkej krycej vrstvy škrobovým lepidlom. Používa sa na balenie krehkého tovaru, ako prebal pre nábytkárov, prírezy na podložky, alebo ochranné a tlmiace vložky v skupinových alebo prepravných obaloch.  

Debnová a kufrová lepenka

Šedá tuhá lepenka s hrúbkou 1,1 - 3 mm vyrobená spravidla zo zberného papiera. Používa sa predovšetkým v nábytkárskom priemysle ako podklad pre čalúnenie, na výrobu lepenkových debien a obalov, ako knihárska alebo kufrová lepenka s rôznou úpravou povrchu podľa použitia (kalandrovanie, napúšťanie, lakovanie, polepovanie, laminácia, potlač, atď.)

Lepenka zlepovaná

Vyznačuje sa veľmi dobrými mechanickými vlastnosti. Vyrába sa zlepovaním 2 - 5 vrstiev strojnej lepenky s rôznym vlákninovým zložením. Kalandrovaná a orezaná viacvrstvová šedá lepenka je určená predovšetkým pre nábytkársky priemysel. 

Lepenkové hrany (uholníky)

Jedná sa o dvojramenný rohovník tvarovaný jednoduchým zlepením nepretržite sa navíjajúcich kotúčov papiera a lepenky. Používajú sa k vystuženiu a zabezpečeniu nákladu na palete. Sú viacnásobne použiteľné a plne recyklovateľné.

Vysokohustotný polyethylén - HDPE

High Density PolyEthylene s hustotou v rozpätí od 0,935 do 0,965 kg/cm³. Je druhým najrozšírenejším polymérom používaným v obalovej technike. Vyniká odolnosťou voči vodnému prostrediu, alkoholu, ketónom, zriedeným roztokom kyselín aj zásad.   Má dobré mechanické vlastnosti, je dobrou bariérou voči vlhkosti, nie však voči kyslíku a organickým látkam. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korózii pri napätí - vo výrobkoch z HDPE vznikajú trhliny.