Ako efektívne znížiť náklady na balenie?

Aj Vám rastúce ceny obalových materiálov robia škrt cez rozpočet? My ponúkame jednoduché riešenie v pár krokoch: skúšku baliaceho procesu, analýzu výsledkov, návrh a dodanie nového obalového materiálu. Pritom nehrozí, že by úspora na nákladoch negatívne ovplyvnila kvalitu balenia. 

Vo všeobecnosti platí, že cena obalu je priamo úmerná cene baleného výrobku. Čím vyššia je hodnota baleného predmetu, tým kvalitnejší (a drahší) by mal byť obal. Lacnejší obal bohužiaľ často neplní požadovanú funkciu, ale  znižuje aj úroveň balenia. Na druhej strane, zníženie nákladov na balenie neznamená automaticky aj zníženie jeho kvality. Moderné technológie výroby baliacich fólií dokážu zabezpečiť lepšie parametre: menšiu hrúbku, väčšiu priehľadnosť, pevnosť a zároveň šetrnosť voči životnému prostrediu.

Prioritou každého obchodníka je získať viac za menej; znakom serióznosti a spoľahlivosti je však zároveň zachovanie kvality a dobrého mena. To platí aj pre balenie tovaru. V tejto oblasti ponúka spoločnosť EKOBAL komplexné riešenie: otestujeme, rozanalyzujeme, poradíme a dodáme materiál.

 

Za menej viac: ako na to?

1. TESTOVANIE 

DYN TEST: simuluje podmienky prepravy tovaru (otrasy, brzdenie, naklonenie, spomalenie, zrýchlenie, atď.) a testuje pevnosť a stabilitu paliet.

FORCE TEST: monitoruje a zaznamenáva sily pôsobiace na paletovú jednotku počas procesu balenia. To umožní nastaviť ich rovnomerné rozloženie po celej palete a ochrániť tovar pred poškodením. 

 

2. ANALÝZA

Vykonané testy odhalia slabé aj silné stránky balenia. Výsledky štúdií ukázali, že až 4 % tovaru sa poškodí počas prepravy, v dôsledku nevyhovujúceho balenia. Miera poškodenia sa následne premietne aj do ekonomických strát. Tomu sa však dá predchádzať správnou technikou balenia a použitím vhodného obalového materiálu. 

 

3. PORADENSTVO 

Na základe výsledkov testovania Vám naši obchodní zástupcovia navrhnú vhodné riešenie / alternatívu obalového materiálu. Vzhľadom na súčasný rast cien na jednej strane a znižovanie záťaže životného prostredia na strane druhej, je našou TOP 1 strojná strečová fólia PowerFlex STRATOS Quality.

 

 

prečo práve fólia stratos? 

pretože je:

 

  • EKONOMICKÁ: jej použitie vedie k úspore 200 - 300 % baliaceho materiálu
  • EKOLOGICKÁ: s nízkou mikronážou 9,4 - 11,4 my a 5 vrstvami nahrádza štandardnú fóliu s hrúbkou 15 - 26 my
  • VYSOKO TRANSPARENTNÁ: čiastočky striebra zabezpečia bezproblémové načítanie čiarových kódov
  • EXTRÉMNE ODOLNÁ: výnimočné technologické spracovanie eliminuje hrozbu pretrhnutia 

 

Riešenie úspory Vášho balenia je teda jednoduchšie, ako sa mohlo na prvý pohľad: odborná analýza a poradenstvo Vám pomôžu dosiahnuť reálne úspory, ktoré však neohrozenia kvalitu balenia, ani dobré meno Vašej spoločnosti.

 

Za menej môžte dostať viac!