Lisovanie odpadu znižuje uhlíkovú stopu

Vyjadrenie spokojnosti našich zákazníkov nás vždy teší a motivuje k ďalšej práci a zlepšeniam. Ešte viac pre nás znamená, ak je súčasťou pozitívnej referencie aj výpočet prínosov alebo úspor, ktoré zákazník vďaka našim výrobkom získal.  Jednou z takýchto recenzií bola recenzia na lis BARELPRES 300, slúžiaci na lisovanie prázdnych sudov v spoločnosti SLOVAKTUAL.

 

prázdne sudy = prázdny objem

Najväčší výrobca hliníkových a plastových okien a dverí na Slovensku spotrebuje na ich výrobu tony lepidla, tmelov a termoplastickej hmoty. Všetky sa uchovávajú v sudoch, ktorých sa v priebehu roka nakopí obrovské množstvo. Navyše, predstavujú nebezpečný odpad, ktorý sa musí bezpečne a ekologicky skladovať predtým, ako sa odvezie na recykláciu. Prázdne sudy tvorili prázdny objem, neefektívne zaberajúci priestor výrobného závodu.  

 

lisovanie ako jednoduché riešenie

Ako v mnohých prípadoch i teraz sa ako najúčinnejšie ukázalo to najjednoduchšie riešenie. Postaral sa oň hydraulický lis BARELPRES 300 z produkcie EKOBAL. Prázdne kovové sudy stlačí až na 1/4 pôvodného objemu, do "placiek", ktoré zákazník odhadzuje do jednej veľkokapacitnej zbernej nádoby. Tým nielen zlepšil celkový vzhľad skladových priestorov, ale zároveň mohol minimalizovať skladové zásoby.

 

zmenšenie uhlíkovej stopy

Lisovanie použitých kovových sudov na zlomok ich pôvodného objemu ovplyvnil aj logistiku. Sudy v pôvodnom, nestlačenom objeme, museli byť vyvážané v častých intervaloch, čo predstavovalo značnú záťaž životného prostredia. Aktuálna, zlisovaná forma prázdnych sudov umožnila zefektívniť logistiku, znížiť dopravné náklady, ale najmä minimalizovať uhlíkovú stopu.

 

čo sa dosiahlo lisovaním sudov?

  • zmenšenie ich objemu na 1/4 pôvodnej veľkosti
  • jednoduché skladovanie v jedinej veľkokapacitnej nádobe
  • zlepšenie vzhľadu skladových priestorov
  • zníženie frekvencie vývozu o cca 3/4
  • skrátenie pracovného času potrebného na manipuláciu s odpadom 
  • úspora nákladov na dopravu
  • zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie udržateľnosti 

 

Proces lisovania použitých sudov v spoločnosti SLOVAKTUAL: