Ako riešia odpad moderné firmy?

Moderná firma sa v súčasnosti pozná nielen podľa tržieb, ale aj podľa miery zosúladenia podnikania a šetrenia životného prostredia. To sa týka aj zaobchádzania s odpadom. Podmienky a náklady na jeho likvidáciu sa neustále zvyšujú a zaťažujú firemný rozpočet. EKOBAL prináša ideálne a pritom jednoduché riešenie – paketovacie lisy.

Hydraulické a elektromechanické lisy radu EKOPACK na separovaný odpad sú konštruované tak, aby zaberali čo najmenej miesta, vydržali funkčné niekoľko rokov a aby ich obsluha bola nenáročná. V priebehu niekoľkých minút stlačia kartón, plasty, textílie, plechovky alebo iný vytriedený odpad do úhľadného balíka, na zlomok pôvodného objemu. Zbavia Vás tak neporiadku v skladových priestoroch a zároveň znížia náklady na odvoz odpadu. Sekundárnym efektom, ako výsledok menšej frekvencie odvozu odpadu, je zníženie uhlíkovej stopy. Paketovacie lisy nájdu vo všetkých typoch a veľkostiach prevádzok, pretože každá z nich produkuje vo väčšej či menšej miere odpad, ktorý treba triediť a postarať sa o jeho likvidáciu.

 

funkcia stlačenie separovaného odpadu na zlomok pôvodného objemu
lisovaný materiál papier, plasty, textil, plechovky, kovové sudy
užívatelia zberné dvory, sklady, výroba, supermarkety
výhody poriadok a viac miesta na pracovisku, zníženie nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu, znižovanie uhlíkovej 

 

         EKOPACK 40H                                            EKOPACK 80                                               barelpres 300

EKOPACK 40H

 
                                   EKOPACK 80
 

         EKOPACK 100                                              EKOPACK 200                                             EKOPACK 300

Lis EKOPACK 100                    Lis ELOPACK 200