Lisovanie textílií: EKOPACK HLT 25

Čistíte vo Vašej prevádzke zaolejované stroje, karosérie áut či zaprášený nábytok? Určite na to spotrebujete kilogramy handier, ktoré sa už nedajú ďalej použiť. Je zbytočné kupovať na takýto účel nové, nie práve lacné textílie. Ekonomickým aj ekologickým riešením je používať zvyšky starých textílií. Ich zásobu si môžete urobiť pomocou lisu EKOPACK HLT 25.

nekupujte na čistenie nové utierky

Potrebujete poutierať olej zo strojov, aplikovať leštidlo na nový nábytok, alebo si jednoducho z času na čas utrieť zašpinené ruky? Všetko toto sú jednorazové činnosti, ktoré robíme automaticky, bez toho, aby sme nad nimi rozmýšľali, ale v konečnom dôsledku sa odrazia na nákladoch. Riešenie je pritom jednoduché: využívajte staré, zrecyklované textílie, zlisované do úsporného balíka pomocou paketovacieho lisu EKOPACK HLT 25. Nezaberie veľa miesta a utierky máte pritom hneď poruke.

 

proces lisovania textílií

Do prvej (plniacej) komory vloží obsluha zvyšky textílií, zvolí program na veľkosť lisovaného balíka a tlačidlom spustí lisovací cyklus. Tkaniny sú posúvané cez druhú (lisovaciu) komoru a stláčané pomocou hydraulického agregátu do balíka. Na konci komory je navlečený PE rukáv, do ktorého zlisovaný balík vypadne.  

 

charakteristika zariadenia

  • lisovacia sila 25 ton
  • manuálny aj automatický režim 
  • spracovanie 5 - 8 ton textílií / 8 hod.
  • zvoliteľná veľkosť balíka
  • riadiaci sysém Zelio Logic s displejom
  • bezpečnostný modul Preventa od Schneider Electric