Hydraulický paketovací lisEKOPACK HLT 25

Jednoúčelový hydraulický lis EKOPACK HTL 25 je navrhnutý a škonštruovaný na lisovanie vytriedených zvyškov textílií, ktoré sú určené na ďalšie, sekundárne použitie. Lisovacou silou 25 ton stlačí hydraulicku piest 10 - 15 kg tkanín do praktického balíka, z ktorého môžete odoberať handry na čistenie zaolejovaných strojov, zaprášeného nábytku, utretie rúk alebo jednoducho na akékoľvek jednorazové použitie. Znížite tak nielen vlastné náklady, ale zároveň aj záťaž na životné prostredie.

 

25lisovacia sila (t) 300 kg tkanín/1 hod.kapacita 350 x 300 x 170veľkosť balíka (mm)
Nezáväzný dopyt

Technické informácie

TECHNICKé INFORMáCIE

Hydraulický paketovací lis EKOPACK HLT 25 sa vyznačuje jednoduchou ale účelnou konštrukciou, ktorú tvoria dve na seba kolmé komory - plniaca a lisovacia.  Bezpečnostné moduly  Preventa od firmy Schneider Electric zabezpečujú a kontrolujú bezpečnostné funkcie. Tlačidlo Central stop slúži 2 účelom: spätnú kontrolu odpojenia stykačov motora a prerušenie napájania cievok hydraulického rozvádzača. Lis je vybavený riadiacim systémom Zelio Logic s displejom, ktorý umožňuje jednoduché ovládanie a využitie doplnkových funkcií ako je počítadlo balíkov a hlásenie prevádzkových stavov a porúch/total stop, istič motora, atď. Lis pracuje v automatickom aj manuálnom režime. 

 

použitie

EKOPACK HLT 25 využijú všetky autodielne, sklady hutníckeho materiálu, ale aj ďalšie prevádzky, ktorých zamestnanci denne potrebujú na udržanie čistoty,  otretie materiálu alebo utretie zaolejovaných rúk staré handry. Zlisované textílie nezaberú veľa miesta, sú k dispozícii kedykoľvek a náklady na ne sú minimálne. 

 

parametre

Max. lisovacia sila 25 ton ± 5 %
Lisovací cyklus 60 s
Vonkajšie rozmery lisu 3 400 x 1 900 x 1 140 mm
Rozmery balíka 350 x 300 x 170 mm
Hmotnosť stroja 900 kg
Hmostnosť balíka* 5.10 kg
Elektrické krytie IP 54

* Hmotnosť balíka je len orientačná, limitovaná veľkosťou plniacej komory.

Dopytový formulár