Sofistikované skladovanie: projekt Yanfeng

Organizácia a využitie skladových priestorov, ako aj ich prepojenie s ďalšími oddeleniami výrazne ovplyvňuje efektívnosť prevádzky.  Na základe tejto skúsenosti sa na nás obrátila aj spoločnosť Yanfeng SK Námestovo, s požiadavkou na návrh a realizáciu optimalizácie skladovacieho systému.

Výstavba celého systému trvala jeden mesiac, vyžiadala si len minimálne stavebné úpravy existujúcich priestorov a strategická investícia priniesla očakávaný efekt:

  • Prvým krokom bolo vybudovanie nového montovaného mezanínu, čím sa skladová plocha zväčšila až trojnásobne, keďže sa navýšila o ďalšie úrovne.
  • Na jednotlivých stupňoch mezanínu sú umiestnené vozíky s komponentami pre montáž autodielov. Rýchle a bezpečné presúvanie vozíkov medzi úrovňami skladu zabezpečuje 6 vertikálnych dopravníkov (výťahov) EKOBAL.
  • Presun vozíkov so súčiastkami k výťahom, odtiaľ k rukám operátora a naspäť prebieha pomocou AGV (automated guided vehicle).

 

Proces vyskladnenia, dodania a opätovného naskladnenia materiálu prebieha nasledovne:

  • Operátor naskenuje QR kód a vyšle požiadavku na vydanie konkrétneho komponentu zo skladu.
  • Systém vyžiadaný komponent vyhľadá a vyšle na príslušné poschodie AGV. Ten vyzdvihne vozík obsahujúci danú súčiastku, dopraví ho do výťahu a následne priamo k rukám operátora.
  • Operátor vyberie požadovaný komponent a dá pokyn na vrátenie vozíka naspäť do skladu, na presne určené miesto.

 

Výsledkom tejto inovácie je na jednej strane maximálne efektívne využitie priestoru prevádzky, plynulé prepojenie skladovej a montážnej časti, a na strane druhej výrazná úspora času vďaka automatizácii procesu.