Prípadová štúdia: riešenie reklamácií balenia pomocou Force Testu

Jeden z našich zákazníkov, veľkovýrobca a dodávateľ potravín, dlhší čas čelil množstvu reklamácií kvôli rozsypaným kartónom na palete. Počas prepravy sa totiž krabičky s drobným potravinárskym sortimentom uvoľnili, posunuli a spodná vrstva sa rozsypala. Obrátili sa preto na nás so zadaním vyriešiť spôsob balenia tak, aby vydržalo aj náročné podmienky transportu a znížil sa počet reklamácií . 

SITUÁCIA

  • zákazník: veľkovýrobca a dodávateľ potravín
  • balený tovar: drobný potravinársky sortiment v krabičkách
  • obalový materiál: papierové hrany, LDPE prírezy, papierová konštrukcia, PET pásky, strojná fólia

 

PROBLÉM

reklamácie z dôvodu rozsypaných kartónov malých rozmerov na palete počas prepravy

 

Nevyhovujúce balenie drobného tovaru: počas transportu sa jednotlivé vrstvy rozsypali.

 

Čo chce zákazník dosiahnuť?

  • eliminovať počet reklamácií
  • zabrániť posunutiu a rozsypaniu spodnej vrstvy tovaru na palete počas transportu
  • používať na balenie výlučne strojnú fóliu

 

 

AKTUÁLNY VS. NOVÝ SPôSOB BALENIA

AKTUÁLNY SPÔSOB BALENIA: NEDOSTATKY NOVÝ SPÔSOB BALENIA: NÁPRAVA

fólia je príliš tenká a ťahavá, pretože zákazník predpína 17 my strojnú fóliu na 250 %

zmenšiť primárne predopnutie, aby sa dosiahla hrubšia fólia

spomaliť rýchlosť vozíka predpínania

zvýšiť počet spodných otáčok na palete

bez spevnenia pomocou papierových hrán a viazacej PET pásky je paleta nestabilná

vymeniť papierové preložky za protišmykový papier

 

 

rozloženie síl na balenej palete

Na pomoc sme si vzali testovacie zariadenie Force-Test, ktoré sme aplikovali na hranu palety so zabaleným tovarom. Merania ukázali nasledovné hodnoty:

 

Force Test ukázal aktuálne rozloženie síl na palete.

 

Grafické zobrazenie rozloženia síl pri balení.

 

implementácia riešenia

Položka Pôvodné nastavenia Implementované zmeny
primárne predopnutie  250 % znížené na 190 % => hrubší obal
rýchlosť vozíka prestreče 80 % znížená na 50 - 60 % => viacnásobné prekrytie fólie
počet spodných otáčok zvýšený na 6 + fólia zužovaná rolovacím valčekom
počet otáčok na vrchu palety  2 zvýšený na 3
podložka kĺzavá papierová protišmykový papier (lakovaný, lepkavý)

 

 

dosiahnuté výsledky

Zobrazenie rozloženia síl na palete po realizácii zmien:

Rozloženie síl na palete po aplikácii zmien.

 

 

Nové balenie palety s krabičkami potravinárskeho sortimentu.

 

otestovanie, vyhodnotenie a výsledok po realizácii zmien balenia 

Zákazník prepravil 4 palety s tovarom, zabalaným novým spôsobom, do Nemecka a naspäť a výsledkom bolo:

 

  • palety s tovarom sa nerozpadli (vďaka vrstvám protišmykového papiera)
  • na balenie postačuje strojná fólia (NIE hrany, prírezy, papierové konštrukcie, PET pásky)
  • zníženie počtu reklamácií => tovar bol doručený bez poškodenia