OPTIMALIZÁCIA BALIACEHO PROCESU V NÁPOJOVOM PRIEMYSLE

Nápojový priemysel patrí medzi odvetvia, ktoré pri balení a preprave svojich produktov vyžadujú kvalitu a vysokú mieru bezpečnosti.

Práve na tému Optimalizácia baliaceho procesu v nápojovom priemysle diskutovali zástupcovia stredoeurópskych a nadnárodných pivovarov na konferencii, ktorá sa uskutočnila v polovici septembra v hoteli Toliar na Štrbskom plese.

V rámci prednáškových blokov hľadali riešenia pre optimalizovanie nákladov balenia nápojov, pri zachovaní maximálnej kvality výsledného produktu a ekologickej udržateľnosti procesu. Prednášky boli podané aj z pohľadu dodávateľov vstupných materiálov.

Zástupcovia spoločnosti EKOBAL vystúpili s prezentáciami Priedušnosť obalov zabalených palietZabezpečenie tovaru a nákladu na paletách. Pritom bolo vyzdvihuté aj testovacie centrum EKOBAL/DYN test, určené na dynamické meranie kvality obalu na paletovej jednotke počas prepravy.

Medzi ďalšie podstatné témy patrila i optimalizácia nákladov na energie pri procesoch balenia a ekonomika, komfort, kvalita a udržateľnosť baliacich procesov.

Diskusia, ktorá nasledovala po jednotlivých prednáškach nasledovala, jasne ukázala, že i v nápojovom/pivovarníckom priemysle sa kladie čoraz väčší dôraz na ekologické a udržateľné hospodárenie.