ManipulátoryManipulátory


Manipulátor je zariadenie určené na premiestňovanie materiálu z dopravníkového pásu na paletu. Jednoduchá portálová konštrukcia vyžaduje len minimálnu údržbu. Riadiaci softvér umožňuje rýchlo a ľahko meniť funkcie. Zariadenie je určené pre jednoduché aplikácie s požiadavkou na opakovanú manipuláciu s materiálom - paletizáciu, s nižšími požiadavkami na výkon zariadenia.  
 

Nezáväzný dopyt

Technické informácie

Stroj má jednoduchú konštrukciu s minimálnymi požiadavkami na transport, montáž, zastavaný priestor a údržbu. Riadiaci softvér umožňuje jednoduchú zmenu funkcií - veľkosť, skladbu palety, a pod. Špeciálna konfigurácia manipulátora sa môže využiť aj na zoskupovanie viacerých druhov tovaru na väčšie množstvo paliet.

Manipulátor má portálovú konštrukciu. Po pevnom vodorovnom ráme prechádza priečka (os X), po ktorej sa pohybuje vozík (os Y) so zvislým teleskopickým ramenom (os Z). Na konci ramena je pripevnená otočná hlavica (os A).

 

POUŽITIE

Manipulátor je určený pre jednoduché aplikácie, kde je požiadavka na opakovanú manipuláciu s materiálom, hlavne paletizovanie tovaru na paletách pri nižších požiadavkách na výkon.

Príslušenstvo

  • dopravníkové trate: poháňaná - valčeková,  reťazová - 900, 1 100, 1 200 mm
  • nakladací dopravník
  • paletový výťah
  • oplotenie stroja
  • svetelné zabezpečenie

SK - Dopyt na paletizačné systémy