CENA BUSINESS SUPERBRANDS SLOVAKIA 2020: opäť aj pre EKOBAL

Dôkazom, že i malá firma môže byť silným brandom a hráčom na trhu je získanie ceny Business Superbrands, čo sa nám podarilo už po tretíkrát za sebou.

EKOBAL tak stabilizoval svoju pozíciu medzi elitnými značkami v triede B2B na slovenskom trhu. „Opätovné získanie pečate kvality Superbrands však predstavuje najmä ocenenie ďalšieho roku tvrdej a zodpovednej práce celého tímu spoločnosti EKOBAL, na ktorom značka stojí. Pre vybudovanie a následné udržanie brandu medzi tými najlepšími je totiž dôležitá hrdosť – na to, čo sme dosiahli, ale aj čestnosť a úprimnosť – voči zamestnancom i obchodným partnerom. To  sú hlavné zásady silnej a stabilnej značky, na ktorú sa budú obracať s dôverou, ale aj rešpektom,“ vyjadrila sa k oceneniu obchodná riaditeľka Alexandra Kašjaková.

Cenu Superbrands udeľuje na základe objektívneho hodnotenia nezávislá porota odborníkov z oblasti marketingu, komunikácie, marketingu a médií, na základe vopred stanovených kritérií, ako je povedomie o značke, jej budovanie, inovácie a prestíž. Značky ocenené v segmente B2B sú kľúčové vo vzťahoch medzi firmami, ktorým pomáhajú viesť ich obchod efektívnejšie. Ocenenie Superbrands je vyjadrením ich sily a stability v rozsiahlej konkurencii.