Obhájili sme titul Business Superbrands Slovakia

Rok sa stretol s rokom a my sme do toho nového vykročili už s druhým ocenením Business Superbrands 2019.

Už druhý rok patrí oficiálne značka EKOBAL v segmente B2B medzi TOP najpopulárnejších brandov. Získanie zlatej pečate v tejto kategórii znamená, že naša značka je kľúčová vo vzťahoch medzi firmami, ktorým pomáha efektívne viesť ich biznis. O udelení medzinárodnej pečate Superbrands rozhoduje odborná porota Brand Council na základe vopred stanovených kritérií, ako je povedomie o značke, jej budovanie, inovácie či prestíž. Superbrands je najuznávanejším celosvetovým hodnotením obchodných značiek, udeľovaným nezávislou komisiou odborníkov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu a médií. Sme hrdí, že sa nám podarilo obhájiť pozíciu značky EKOBAL v početnej konkurencii a dokázať, že produkty s naším logom sú kvalitné a podnikanie firmy zodpovedné, ako vo vzťahu k obchodným partnerom, tak aj životnému prostrediu. Ocenenie Superbrands je pre nás motiváciou, ale i záväzkom nielen udržať nastavený trend, ale  pokúsiť sa posunúť ešte o stupeň ďalej.