Ocenenie Slovak Business Superbrands 2018

Sme hrdí, že naša spoločnosť EKOBAL, s.r.o. získala medzinárodne uznávané ocenenie Slovak Business Superbrands 2018.

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila našej spoločnosti cenu Slovak Business Superbrands Award 2018
Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. 
Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach.
 
O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE. 
Členmi Brand Council-u sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.