Sú bioplasty naozaj bio?

Plasty sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života a vďaka svojim vlastnostiam nám ho uľahčujú. Na druhej strane predstavujú záťaž pre životné prostredie i ľudské zdravie. Výskumníci sa preto snažia prísť s alternatívou, ktorá by si zachovala vlastnosti plastu, ale zároveň bude ekologickejšia. Takéto riešenie predstavujú bioplasty.

Bioplasty sa často označujú za revolučný vynález, ktorý v budúcnosti úplne nahradí plastové výrobky. Je však bioplast naozaj BIO? Na svete existuje viac ako 300 druhov takýchto materiálov, pričom nie každý možno považovať za ekologickejšiu náhradu. Problémom je opäť ich odstraňovanie.

Pozrime sa bližšie na rozdiely medzi jednotlivými BIO materiálmi.

 

bio & oxo & pla

 • BIO-degradovateľné plasty = rozložiteľné
 • OXO-degradovateľné (resp. len „degradovateľné“) plasty = rozpadajúce sa na mikročastice (v súlade s firemnou filozofiou ich EKOBAL neponúka)
 • PLA bioplasty = kompostovateľné a plne biodegradovateľné

 

 

        Výroba Proces rozpadu Výhody/nevýhody
  BIO-degradovateľné plasty     Tradičný plast na báze ropy + organická prísada. Aditívum láka k plastu mikroorganizmy -> rozklad molekúl plastového polyméru na kratšie reťazce -> humusu podobný materiál -> prirodzené rastlinné hnojivo. Výsledok: rozklad plastu na vodu, oxid uhličitý a biomasu.

V súčasnosti sa skládkuje až 90% plastov.
Nevyžaduje zmenu spotrebiteľských návykov.
Produkty s prísadou na biodegradáciu sú bežne recyklovateľné.

  OXO-degradovateľné plasty     Polyetylén + prídavok „oxo“ pre urýchlenie fragmentácie materiálu na drobné čiastočky.

UV-žiarenie + vyššia teplota --> oxidácia -> rozpad plastu na prach.

Pre degradáciu je potrebné slnečné svetlo a kyslík; v skládke oxo-plasty nedegradujú.
Mikročastice plastu sa dostávajú do vzduchu a morí, a tým aj do potravinového reťazca, na konci ktorého je človek.
Človek nemení pozitívne svoje správanie pri nakladaní s odpadom.

  PLA-plasty     PLA-báza (Poly-Lactic Acid = kyselina polymliečna) z obnoviteľných zdrojov – rastlinných škrobov, glukózy/ celulózy. Rýchla biodegradácia v riadených kompostoch s teplotou 60°C, vyššou vlhkosťou a za asistencie mikroorganizmov, už 90 dní (nie však v domácom záhradnom komposte!). Využíva sa tam, kde treba plast s nižšou trvácnosťou; napr. medicína (implantáty), textilný priemysel (outdoorové oblečenie), elektronika (plášte, plošné spoje), poľnohospodárstvo (mulčovacie materiály).

 

Recyklačný cyklus bioplastu

Recyklačný cyklus bioplastu

 

plasty vs. bioplasty

 • PROBLÉM: bežné plasty na báze ropy, resp. fosílnych palív 
 • Komplikovaná rozložiteľnosť, až 500 rokov
 • V roku 2016 sa vyprodukovalo 335 mil. ton plastu, čo je 45 kg na každého obyvateľa planéty
 • Recykluje sa len 20% a nie je to lacné (recyklácia 1 tony plastových sáčkov = 4 000 $)

 

 

 • RIEŠENIE: bioplasty na báze PLA (Poly-Lactic Acid)
 • Vyrábaná z rastlinných škrobov (kukurica, zemiaky, cukrová repa či trstina, sója, zvyšky rastlinných olejov, drevo), glukózy alebo celulózy
 • Kľúčová výhoda – plne biodegradovateľné
 • Proces výroby je ekologický – tvorí sa o 60% menej skleníkových plynov + potrebné o 50% menej energie