03. júl 2021: zákaz jednorazových plastových výrobkov

Od 3. júla 2021 sú platné zmeny vyplývajúce zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Cieľom je znížiť morský odpad pochádzajúci z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja, ako aj oxo-degradovateľných plastov.

V praxi to znamená, že od uvedeného dátumu platí zákaz uvádzať aj na slovenský trh jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe číslo 7 zákona č. 79/2015 Zbierky zákonov o odpadoch. Ide o vybrané výrobky, v prípade ktorých existujú na trhu cenovo dostupné alternatívy neobsahujúce plasty.

Jednorazové plastové výrobky, časti výstroja rybárskeho priemyselu a výrobky z oxo-degradovateľných plastov tvoria totiž až 86% odpadu na plážach EÚ

 

85% odpadu na plážach EÚ tvoria plasty 50% morského odpadu v EÚ tvoria jednorazové plastové výrobky a 27% tvorí rybársky výstroj
13 miliárd/rok je škoda spôsobená plastmi na celosvetových morských ekosystémoch  630 mil. €/ročne sú odhadované straty európskeho cestovného ruchu

 

Zákaz uvádzania na trh platí pre tieto jednorazové plastové výrobky

 • vatové tyčinky, príbory, taniere a slamky na pitie (okrem tých, ktoré sú určené na zdravotnícke účely)
 • miešadlá nápojov
 • paličky na balóny
 • niektoré výrobky z expandovaného polystyrénu (poháre a nádoby na potraviny a nápoje)
 • všetky výrobky z oxo-degradovateľných plastov 
   

POZOR: alternatívou nie sú jednorazové výrobky z biodegradovateľného plastu alebo bioplastu, teda aj na tieto sa vzťahuje zákaz uvádzania na trh.

 

Limity pre ďalšie plastové výrobky

Zásady pre obmedzenie používania, znižovanie spotreby, povinnosť ich označovania a rozšírenia zodpovednosti výrobcov (zásada „znečisťovateľ platí“), ako aj kampane na zvýšenie povedomia platia pre ďalšie plastové výrobky: 

 • rybársky výstroj
 • jednorazové plastové tašky
 • fľaše, nádoby na potraviny a nápoje určené na okamžitú spotrebu,
 • balenia a vrecúška,
 • filtre na tabakové výrobky,
 • hygienické potreby a vlhčené utierky.

 

OZNAČOVANIE PLASTOVÝCH VÝROBKOV

Súčasťou Smernice je nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá označovania jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici. V zmysle tohto nariadenia musí mať každý z týchto výrobkov pri uvedení na trh na svojom obale alebo priamo na samotnom výrobku výrazné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľa o:

 • najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom z daného výrobku
 • alebo o spôsoboch zneškodnenia odpadu

 

Cieľ  uvedených zmien

 • redukcia spotreby jednorazových plastových výrobkov
 • podpora obehového hospodárstva a využívania viacnásobne použiteľných výrobkov
 • motivácia spotrebiteľov k používaniu ekologických alternatív

.... čo má v konečnom dôsledku viesť k zníženiu celkového množstva odpadu.