Popularita recyklovaného papiera stále rastie

Čoraz viac európskych firiem využíva pri výrobe papierových a lepenkových výrobkov recyklovaný papier. V súčasnosti tvorí papier asi 20% odpadu, z ktorého sa recykluje 70%. Tým sa zmierňujú škodlivé účinky jeho výroby: nemusia sa zoťať nové stromy, znižuje sa množstvo odpadu i miera uhlíkovej stopy.

PAPIER AKO UNIVERZÁLNY PROSTRIEDOK

Z historického hľadiska je papier nielen najstarším používaným obalovým materiálom, ale má univerzálne uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu i bežného života: je komunikačným prostriedkom pre zanechanie správ, vo forme peňazí reprezentuje hodnotu, chráni tovar pred poškodením, v domácnostiach slúži na čistenie alebo ako dekorácia.

 

SPOTREBA PAPIERA STÁLE VYSOKÁ

V súčasnosti predstavuje svetová produkcia papiera 370 miliónov ton ročne, pričom dominujú štyria hlavní producenti: Čína, Spojené štáty, Japonsko a Nemecko. Zaujímavým fenoménom ostatných rokov je pokles spotreby papiera v Severnej Amerike, Európe a Japonsku. Napriek tomu je však konzumpcia papierového materiálu stále vysoká: v USA je to 300 kg na obyvateľa ročne, v EÚ 180 kg, na Slovensku spotrebuje 1 osoba ročne 85 kg papiera .

 

PREČO JE DÔLEŽITÁ RECYKLÁCIA?

Technológia výroby papiera je veľmi náročná na spotrebu energie, vody a veľkého množstva rôznych chemikálií, pri čom vznikajú nebezpečné emisie. Keďže technická úroveň, ako aj environmentálne povedomie výrobcov papiera vo svete je na rôznej úrovni, dopad produkcie papierenského priemyslu na životné prostredie je rôzny. Kým americké alebo európske papierne spotrebujú na tonu buničiny 0,9 - 1,2 tony uhlia a 35 - 50 m3 vody, v Čine je to až 1,4 tony uhlia a 103 m3 vody. Preto je veľmi dôležité zvyšovať mieru separovania a recyklácie a znížiť uhlíkovú stopu pri výrobe papiera.

 

KOĽKO STROMOV ZACHRÁNI RECYKLÁCIA?

Papier je možné recyklovať 5 - 7 krát, pričom sa spotrebuje až o 60% menej energie a o 80% menej vody, ale hlavne, do ovzdušia sa vypustí až o 95% menej emisií. Pre lepšiu názornosť: recyklácia 1 tony zberového papiera zachráni približne 17 stromov. Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.