PEVNOSŤ LEPIACEJ PÁSKY – NA ČO SI DAŤ EŠTE POZOR?

Lepiacim páskam sme sa už v EkObalovej škole venovali v téme adhézie a jej testovaniu v bežných podmienkach. Tentoraz sa zameriame na hrúbku lepiacich pások, pretože sa na trhu veľmi často objavujú lepiace pásky, ktorých technické listy nezodpovedajú reálnym parametrom a bežne sa zamieňajú.

Článok Ako jednoducho porovnať a vyskúšať adhéziu lepiacich pások si môžete prečítať TU.

V súvislosti s vysokým tlakom trhu na cenu, výrobcovia a dovozcovia lepiacich pások sú nútení hľadať spôsoby, ako usporiť - veľakrát aj na úkor kvality. Pri lepiacich páskach v posledných rokoch dochádza k enormnému znižovaniu hrúbky nosiča, t.j. hrúbky PP fólie, na ktorú je lepidlo nanesené, ako aj samotnej vrstvy lepidla.

PREČO MÔŽE VZNIKNÚŤ PROBLÉM?

Používaním slabšieho nosiča a lepidla sa znižuje pevnosť pásky a jej lepivosť. Bohužiaľ, toto nie je možné vizuálne rozpoznať, a teda sa dá ľahko zameniť.

Keď sa to zráta

Keď orientačne budeme počítať cenový rozdiel, napr. pri lepiacej páske 48 mm x 66 m, môžeme hovoriť o cenovom rozdiele až viac ako 110 € na jednej palete.

AKO NA TO V PRAXI?

S ohľadom na veľmi prácne a neefektívne odstránenie lepidla, ktoré by bolo potrebné pre presné premeranie nosiča mikrometrom, odporúčame porovnanie prevážením. Orientačnú tabuľku prikladáme: