Zálohovanie PET fliaš na Slovensku

V ostatnom čase je často diskutovanou témou zálohovanie PET fliaš a plechoviek od nápojov, ktoré sa envirorezort rozhodol zaviesť. 

V súčasnosti sa na slovenský trh dostane viac ako 1 miliarda fliaš, z ktorých sa separáciou vyzbiera naspäť asi 60 %. Zálohovaním by malo toto číslo vzrásť na 90 %.

Európska komisia nedávno rozhodla, že členské štáty EÚ budú povinné zabezpečiť do roku 2025 zber jednorazových plastových fliaš v takomto množstve. Riešením by malo byť práve zálohovanie. Hoci sa podľa výsledku prieskumu, zrealizovanom medzi bežnými obyvateľmi, až 95 % vyslovilo za zálohovanie PET fliaš, u podnikateľov sa tento návrh nestretol s veľkým nadšením. Na Slovensku sú za zber, likvidáciu či recykláciu odpadov z obalov, ktoré uvedú na trh, zodpovední práve ich výrobcovia. V otvorenom liste ministrovi vyjadrili výrobcovia presvedčenie, že povinnosť samostatne triediť PET fľaše povedie k demotivácii a poklesu triedenia plastov ako celku. V Nemecku napríklad znamenalo zavedenie zálohovania pokles recyklácie o 20 %. Podľa odhadov presiahnu náklady na zavedenie zálohovania 80 miliónov €, pretože bude nutné nakúpiť automaty, vytlačiť etikety a doriešiť, kto a akým spôsobom bude plastové fľaše zbierať. Výsledným efektom zálohovania PET fliaš bude zníženie skládkovania o 0,5 %. Systém zálohovania PET fliaš funguje zatiaľ v desiatich krajinách Európy: na Islande, vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Litve, Estónsku, Chorvátsku a Srbsku. Výška zálohy sa pohybuje od 7 do 40 centov a návratnosť zálohovaných plastových fliaš dosahuje požadovaných 90 %. Na Slovensku by sa suma za zálohovanie PET fľaše mala pohybovať vo výške 12 centov a pri plechovke desať centov.

Kedy a či vôbec sa Slovensko pridá k 10 krajinám EÚ s povinným zálohovaním nápojových obalov, je však naďalej otázne. Minister životného prostredia László Sólymos zatiaľ politickú podporu pre svoj návrh nehľadal. Je však rozhodnutý návrh zákona predložiť v druhej polovici budúceho roka.