Už 5x krát Business Superbrands

Odborná porota Business Superbrands Slovakia aj tento rok ocenila značku EKOBAL cenou Business Superbrands 2022. Pozíciu medzi najlepšími značkami v segmente B2B sa nám tak podarilo obhájiť už 5. rok za sebou.

Zlatá pečať Superbrands je synonymom pre značky s výnimočným postavením, skvelým renomé a jedinečným produktom. Spoločnosť EKOBAL stavila na hodnotu, ktorou je zodpovedné podnikanie a inovatívny prístup - vo vzťahu k obchodným partnerom, vlastným zamestnancom ale aj životnému prostrediu. 

Svoje produktové portfólio pravidelne rozširujeme o materiály, ktoré sú ekologickou alternatívou bežných obalovín na báze ropy. Rovnakým smerom je zameraný aj výrobný program paketovacích lisov, predstavujúcich ideálne riešenie ako sa vysporiadať so separovaným odpadom bez zaťažovania životného prostredia. S touto filozofiou je spätá aj podpora aktivít na rozšírenie ekologického povedomia spoločnosti.

Medzinárodný program oceňovania značiek Superbrands je nezávislou celosvetovou autoritou v oblasti hodnotenia brandov. Vo viac ako 90 krajinách sveta viac ako 20 rokov hľadá a oceňuje tie najlepšie zo značiek. Na Slovensku oslavuje tento rok 10 výročie pôsobenia. Je preto pre nás o to väčším vyznamenaním, že polovicu z tohto času je EKOBAL súčasťou projektu.