Určení optimálních nákladů na balení

Každý výrobce, či distributor se potýká s otázkou, jak své produkty složené na paletě zabalit při co nejnižších nákladech tak, aby zboží prošlo nepoškozené přepravním řetězcem až na konečné místo určení. Opakovaná manipulace se zbožím a transporty mnohdy až značné vzdálenosti, povětrnostní vlivy, atd. nám tuto problematiku jenom ztěžují. Obecně říci, jak a čím má být zboží na paletě zabaleno, je takřka nemožné.

 

 

Společnost EKOBAL, jako jediná v České republice, přináší řešení ve formě dynamického testování stability palet PALDYNTEST. Toto mobilní zařízení umožňuje dynamické i statické měření stability obalu paletové jednotky. Měřením na dynamické stolici lze zcela objektivně zjistit maximální fixační parametry obalu palety. Následně je možné pak posoudit vlastnosti a vhodnost použití různých druhů obalových materiálů a způsobů zabalení zboží za předem nastavených podmínek a parametrů.

Výsledky testů, tj. opakovaného dynamického zatížení, umožňují simulovat a modelovat podmínky působící na zboží při dopravě, a tím snížit rizikovost poškození přepravovaného zboží.

Více k tomuto tématu na 2. ročníku obalového kongresu OBALKO, který se koná 16. – 17. října 2014 v prostorách hotelu Aquapalace Praha.

Paladyntest