Tašky, ktoré môžete zakopať

Aj v novom roku 2019 pokračujeme s napĺňaním vízie a filozofie EKOBALu, teda, „baliť ekologicky“ a  ponuku nášho sortimentu sme rozšírili o BIO a OXO tašky a vrecká (sáčky).

Tieto výrobky smerujú k naplneniu čoraz naliehavejších požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj.

Rozložiteľné OXO-tašky sú vyrobené na báze aditíva, ktoré sa pridáva do HDPE, LDPE alebo MDPE. Jeho hlavnou charakteristikou a výhodou pre životné prostredie je to, že spôsobuje rozpad PE materiálu. Rýchlosť rozpadu je možné kontrolovať a ovplyvňovať pomerom OXO-prídavku primiešaného do PE. Tašky vyrobené z tohto materiálu sú 100% rozložiteľné, a to v priebehu 2 – 5 rokov.

Kompostovateľné BIO-tašky, s 30% BIO-zložkou, sú alternatívou k PE-taškám. Takéto tašky sú vyrobené z materiálu na báze kukuričného škrobu a PBAT, vďaka čomu sú plne rozložiteľné v pôde a nezaťažujú tak planétu. Neobsahujú ťažké kovy, ani iné škodlivé látky, ktoré by mohli prechádzať do pôdy. V domácich alebo priemyselných kompostárňach sa pri kontakte s vodou rozložia do 2 mesiacov.   

BIO/OXO tašky majú rovnaké vlastnosti ako klasické „igelitky“ a spĺňajú európsku normu pre biomateriály EN 13432.

Viac informácií a špecifikácie ekologických tašiek nájdete TU.