Snižování nákladů na balení pomocí testovacích zařízení

Při hledání úspor v rámci balení doporučujeme kompletní analýzu stávajícího nebo budoucího balicího procesu. Vývoj technologie výroby nových balicích fólií zajišťuje lepší parametry s poloviční tloušťkou, než tomu bylo před několika lety. Různé obalové materiály mají také různé vlastnosti a jejich vhodnou kombinací je možné dosáhnout úsporného efektu.

Snižování nákladů na balení neznamená nutně spolupracovat s dodavatelem nejlevnějšího obalu. Jednotlivé části, které ovlivňují náklady na zabalení, jsou samotný obal (materiál, váha, rozměry), konstrukce palety (proložky, ochranné hrany, skládání zboží na paletě) a způsob balení (ručně, automaticky). Obecně platí, že cena obalu je přímo úměrná ceně baleného výrobku. Nejlevnější obal bohužel často neplní svou požadovanou funkci (pevnost obalu, zvyšování času na zabalení, náklady na logistiku a také náklady na likvidaci odpadu u koncového zákazníka). 

Společnost Ekobal za tímto účelem nabízí komplexní a odborné obalové poradenství. Analyzujeme silné a slabé stránky obalového řešení našich klientů pomocí testovacích zařízení PALFORCETEST a DYNTEST.

PALFORCETEST nám v praxi umožňuje sledovat najednou až tři body na balené paletě (horní, prostřední, dolní část), ze kterých se pořídí datový záznam. Výstupem je poté informace o množství retenční síly (měřeno v kg), jakou průtažná fólie působí ve sledovaných bodech na náklad na paletě.

Ze získaných hodnot navrhneme vhodný typ fólie, u něhož jsme přesvědčeni o progresu daného balení. Provedeme znovu datový záznam a během pár sekund zjistíme, zda má naše přesvědčení reálný základ. Všechny naměřené hodnoty jsou přeneseny do srovnávacího grafu a poskytnuty zákazníkovi.

DYNTESTEM je měřena kompaktnost zabalené paletové jednotky. Opakovaným dynamickým zatížením jsou vytvářeny podmínky působící na přepravované zboží při transportu. Imituje zpomalování dopravního prostředku (brzdění kamiónu) i  náhlou změnu směru jízdy, při níž dochází nejčastěji k destabilizaci paletových jednotek, posuvu zboží a v horším případě i k destrukci přepravního obalu. Ovládací systém umožňuje navolit vhodný režim zrychlení, úsek rovnoměrného pohybu i režim zpomalení.

Vzorovým otestováním různě balených paletových jednotek (odlišné typy fólií, počty ovinů, nastavení průtažnosti, ale i různé způsoby páskování ) lze vyhodnotit optimální způsob fixování zboží na paletě.

Řešení vašeho balení je jednodušší, než se zdá. Stačí odborně analyzovat balicí proces a vybrat optimální variantu, která vám pomůže k dosažení reálných úspor.