Robotická paletizační a balicí linka.

Prohlédněte si dokončení projektu „Robotická pracoviště“ realizovaného společností EKOBAL s.r.o. pro předního výrobce kartónových obalů.

Prohlédněte si dokončení projektu „Robotická pracoviště“ realizovaného společností EKOBAL s.r.o. pro předního výrobce kartónových obalů. Předmětem instalace byla čtyři plně automatická robotická pracoviště pro manipulaci s papírovými kartony. 
Plně automatický vstup, řešený válečkovým dopravníkem, přivádí kartónové výrobky pod manipulační hlavu robota. V tomto případě se jedná se o víceosé roboty od firmy FANUC Europe s nosností až 165kg. Kombinovaná hlava robota je řešena tak, aby přenášela nejen samotné kartónové obaly, ale i palety a papírové proložky.
Po paletizaci daného schématu příslušného formátu, válečkové dopravníky palet odvážejí zboží k páskování a balení. Pro páskování byl použit páskovací stroj VR70, který zafixuje produkt k paletě čtyřmi páskami, následně válečkové dopravníky převezou paletu k samotnému zabalení do průtažné fólie. Balící stroj Rotomatic Light paletu s produktem obalí včetně horního polyethylenového překryvu.

#ekobal #fanuc #packaging #balici #roboticka #automatizace #prumysl 4.0 #packagingline #europe