Ovinovací stroj WMS Profi 15

Novinka! WMS Profi 15 s integrovaným focením a vážením.

Máte problémy s vykrádáním zboží ze zabalených palet?

Ztrácí se Vám zboží při přepravû k zákazníkovi? Jste zodpovûdní za svûřené zboží?

Chybí Vám konkrétní důkazy?

Ekobal přichází na trh s převratnou novinkou!

WMS Proř 15 s integrovaným focením a vážením!

Podrobnosti (PDF)

ZPŮSOB ŘEŠENÍ ZODPOVĚDNOSTI V PŘEPRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Potrhané přepravní obaly, vykradené nebo poškozené zboží na paletách, obchodní ztráty a nemožnost jakkoliv postihnout viníka. Tak vypadá současná realita u mnoha zákazníků logistických center. Časté, mnohdy nic neřešící reklamace nejenže zatěžují administrativu, ale především připravují firmy o značné zisky a jednotlivé pracovníky o část výdělku. Společnost Ekobal nabízí zajímavé řešení množstevní a váhové kontroly expedovaných palet. Tím řešením je ovinovací balicí stroj WMS 15 Evident.

Je doplňkem skupiny ovinovacích balicích strojů řady WMS koncipované jako modulární systém. Řada WMS se vyznačuje širokou variabilitou vybavení a příslušenství voleného podle charakteru a specifi k zboží baleného na palety a s důrazem na optimální poměr ekonomiky balení a pevnosti obalené palety. Nová varianta stroje byla vyvinuta se záměrem nejen zboží ekonomicky zabalit, ale především si vést průkaznou dokumentaci o váze a množství na každé paletě po zabalení, resp. před expedicí. Tímto způsobem jsou u většiny fi rem eliminovány ztráty z titulu neoprávněných reklamací zákazníka, a zejména ztráty vzniklé vykradením palety v průběhu přepravy, které jdou k tíži přepravce. K tomuto účelu slouží váha zabudovaná v točně balicího stroje a fotoaparáty instalované na přídavných sloupcích nebo rampách okolo balicího stroje.

Ve spojení se čtečkou čárového kódu a nadřazeným počítačem se váhové údaje a fotografi e každé palety automaticky archivují a řadí do adresářů. V praxi to znamená, že se dá velice snadno a rychle dohledat fotodokumentace a váha reklamované palety a odeslat je jako důkaz korektní expedice.

Ovinovací balicí stroj WMS 15 Evident zaujal výrobce a logistická centra. Oceňují možnost kontroly nad svým anebo svěřeným zbožím. Předložení konkrétního důkazu při eventuálních nesrovnalostech po expedici je řešením, které je částečně zbavuje starostí, jež jsou dlouhodobě velmi závažným a nákladným problémem významně ohrožujícím vztahy se zákazníky.