Nová hra se slovy v Prohlášení o zpoplatnění obalů EKO-KOM. Na co si dát pozor?

Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-KOM je jistě dostatečné všem známé, avšak záměnou několika pár slov dostává úplně jinou povahu. V návaznosti na četnost tohoto jevu, jsem se rozhodla na tuto praktiku upozornit.

Běžně se mi tento dokument dostává do rukou kvůli žádosti o podpis, avšak v upravené verzi, které si lze jen těžko všimnout. Na první pohled velmi obdobný text, v kontextu však s úplně jiným významem a dopadem.

„Za všechny obaly a balené výrobky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se Smlouvou o sdruženém plnění.“

„Za veškeré obalové prostředky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se Smlouvou o sdruženém plnění.“

Pro pochopení je nutné nejprve definovat základní parametry, a to jaký je rozdíl mezi obalovým prostředkem, obalem a balným výrobkem.

Co je obalový prostředek a kdy vzniká obal?

Obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal přímo vyroben.

Hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o obalech (§10 – 15) se vztahují k obalům (zkompletované obalové 

prostředky, které jsou naplněny výrobkem). To znamená, že například výrobce nebo importér obalových prostředků nemá povinnosti (§10 – 15) k těmto obalovým prostředkům ("prázdným obalům").

Co je to obal?

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. Obaly jsou rozděleny na tři skupiny.

  • prodejní – v místě nákupu tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele.
  • skupinové – v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a můžou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti.
  • přepravní – mají usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Příloha č. 1 zákona o obalech obsahuje kritéria a  názorné příklady, které pojem obal dále upřesňují.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že již z důvodu nevědomosti konečného použití obalového prostředku, a to i v čase a místě (např. exportu) použití, nelze prohlášení za veškeré obalové prostředky učinit.