Napsali o nás - FlexLight - SVĚT BALENÍ 1-2/2013

Technologie dvojitého zpracování stretch fólií - řešení pro značné finanční úspory Mezi dnešní nejdůležitější procesy v rámci logistiky patří hledání úspor. Naše odhodlání spojené s uvedením této technologie balení nám jako jedinému výrobci v České Republice dovoluje přinést toto řešení i pro naše zákazníky.

Díky neustálému zkoumání potřeb našich zákazníků přicházíme na český trh s poměrně novou technologií v oblasti výroby stretch fólií. Tato technologie je založena na metodě dvojitého zpracování vysoce kvalitních stretch fólií.

K nejdůležitějšímu momentu ve výrobě, dochází ve druhé fázi zpracování, kdy je aplikována speciální metoda vícestupňového předepnutí. Výrobní proces je zajišťován na moderních plně automatických strojích vybavených operačními systémy pracujícími s vysokou úrovní kontroly finálního výrobku. To vše je v kombinaci s obsluhou zařízení garancí kvality výrobku. Technologie výroby je díky své výjimečnosti patentově chráněna. Tyto fólie naleznete pod prodejním názvem FlexLight. Parametry takto navrženého výrobku, plně splňují současné požadavky trhu, který je stále více zaměřen na snižování nákladů a zvyšuje poptávku po ekologicky šetrných výrobcích s nízkým dopadem na životní prostředí. Fólie FlexLight je nositelem označení 3 E – ekologie, ekonomika, efekt.

Ekologie

Na základě propočtů a praktických zkoušek při používání fólie FlexLight přímo redukujete generované množství tohoto typu odpadu a náklady na jeho následnou likvidaci. V některých případěch lze hovořit až o 50% snížení nákladů. Role FlexLight lze vyrábět i bez použití nosiče, tj. papírové dutinky, které je problémová při opětovné rycklaci. Kombinací těchto dvou faktorů lze používáním FlexLight minimalizovat negativní dopad na životní prostředí na maximální možnou míru.

Ekonimika

Již výše popsané podtrhují fakta ekonomického porovnání FlexLight s fóliemi, které se pro ruční balení palet využívají nejčastěji. V mnoha případěch se dá hovořit o značně vysokých úsporách nákladů na balení. Pro názornost uvádíme příklad vybraných auditů nákladů na balení dvou našich klientů.

Test Flexlight fólie

Efekt zabalení (pevnost plalety)

Velmi častým jevem je mylsná představa o pevnosti balení při použití nízkomikronážních fólií. V případě FlexLight lze hovořit o boření mýtů, neboť slabší neznamená v tomto případě méně pevé. Fólie byla podrobena řadě pevnostních testů, z nichž nejnáročnější je pevnostní test balení prováděný pomocí zařízení PALDYNTEST, tedy zařízení sloužícího k objektivnímu posouzení pevnosti obalu palety, vyvinuté ve spolupráci se společností DEKRA, znaleckou zkušebnou v oblasti přepravy. Níže uvedený graf znázorňuje dynamický test průběhu pevnosti obalu platy při zatížení.

Flexlight - graf průběhu paldyntest

S tímto typem fólie lze dosáhnout snížení:

- 50 % spotřeby materiálu
- 50 % váhy obalu
- 50 % vynaložené síly
- 50 % odpadu
- 20 % pracovního času