Nahrazování pracovní síly stroji: Jednoduchý výpočet návratnosti i pro neekonomy

Setrvávající nedostatek lidí na trhu práce nutí firmy lidskou činnost nahrazovat stroji. Proto přicházíme s jednoduchým výpočtem ekonomické efektivnosti i pro neekonomy. Tímto rychlým výpočtem zjistíte, jak výhodná může být změna z ručního balení na strojní. Jinak řečeno, spočítáte návratnost vložených prostředků do případné koupě balicího stroje.

Náklady na mzdy stále stoupají

Letos náklady v ČR zaznamenaly svůj další nárůst, průměrná mzda ve druhém kvartálu vzrostla na 34 105 Kč.

To nás přivádí k faktu, že stroje jsou levné, lidé jsou drazí. Mějte na mysli, že kapitálový náklad na stroj je pevně sjednán v okamžiku nákupu a nakonec se přemění na provozní náklad.

Rozložením tohoto finančního nákladu za poloautomatický stroj pro balení do průtažné fólie na tisíce palet, které budou baleny během jeho doby životnosti, se vám vrátí v nízkém nákladu za zabalení paletových jednotek (zásilek).

Například: Pokud by někdo balil 50 palet denně po dobu 10 let, pak by stroj pro balení do průtažné fólie za 200 000 Kč vyšel na 1,6 Kč na paletu. Takže má smysl investovat předem do stroje s parametry, který přinese co možná nejvíce úspor na pracovních silách.

Jedním z parametrů s největším dopadem na zvýšení produktivity (u strojů pro balení do průtažné fólie) je systém se sofistikovaným předepínacím zařízením.  Může snížit náklady na fólii až o 50 procent. Předepínání je proces protahování fólie a zlepšování její výtěžnosti. Průměrný zákazník, který zabalí 50 palet za den, může na fólii ušetřit nemalé prostředky.

Snížení spotřeby fólie má za následek i snížení sekundárních nákladů v podobě ekologických dopadů, a s tím souvisejících povinných odvodů za zpětný odběr a využití odpadů z obalů (zákon 477/2001 Sb, jinak EKO-KOM) a sníženým ekologickým dopadem.

 

 

Tabulka úspor pracovních hodin; porovnání ručního a strojního balení

Nyní už jen proveďte výpočet celkových ročních mzdových nákladů a možných úspor na fólii na balení do průtažné fólie a zjistěte vaši dobu návratnosti, dle přiloženého vzoru *).

*)Pro zjednodušení výpočtu nejsou uvažovány náklady na servis, které budou v prvních letech nevýznamné.

Z modelového výpočtu je patrné, že v případě přechodu z ručního na strojní balení, při kapacitě balení 400 palet týdně, hodinovou sazbou 250 Kč a pořizovací cenou stroje 220 000 Kč se Vám investice vrátí za necelý rok.