Když se vaše fólie trhá

Časté trhání fólie v balícím procesu je pro každého velkým rozčílením, zpravidla vede ke zpomalení a tím i ke snížení kapacity výroby. Což v důsledku vždy vyvolává časové i finanční ztráty. Pokud příčiny trhaní folie nejsou včas odhaleny, vedou k ošklivému řetězu událostí, jenž můžeme nazvat „Kruh osudu“.

 

 

 

Kruh Osudu - to špatné místo

 

Zde jsou první kroky, které byste jste měli zkontrolovat, když se vámi používaná fólie začne trhat:

 

1. Stretch Fólie

  • Je správně navinuta (vizuální kontrola kvality a směru návinu)? 

  • Jedná se o fólii, kterou jste měli použít?

  • Existují ve fólii nedostatky (nerozpuštěné gely, vruby, trhliny, atd.)?

2. Skladba palety

  • Existují ostré rohy nebo výčnělky?

3. Balicí stroj

  • Je balicí stroj (zejména předepínání) správně nastaven?

  • Existují vrypy, řezy, nebo nečistoty na kontaktních plochách s fólií?

  • Svorky stretch fólie (na plně automatických balicích strojích):

  a) Nůžkové svorky: vrypy, řezy, pryskyřice, nečistoty na kontaktních plochách s fólií?

  b) Pneumatické svorky: je tlak vzduchu správnně nastaven? Vzduchový filtr čistý?

 

Pokud jste i tak nenašli problém, potřebujete pomoc! Zavolejte si svého oblíbeného servisního technika, aby Vám pomohl najít problém.

 

7 nejčastějších důvodů, proč se vaše fólie trhá

Stretch fólie se trhá často – v průměru 3 až 7 krát za roli.  Ale ve shonu typického pracovního dne nemají vaši operátoři čas přijít na příčinu takového častého přerušování balicího procesu.

Co dělají? Snižují napětí fólie, primární či sekundární, do okamžiku vyřešení problému s trháním. Ačkoliv to vyřeší bezprostřední problém, pouhým stisknutím tlačítka spustí řetězec destruktivních, nezamýšlených důsledků, které naruší celý smysl ovinování – zajištění, že vaše zboží bude doručeno bezpečně do svého cíle. 

Přerušovaný proces způsobený trháním fólie je více než pro zlost. Je opravdu nejčastějším problémem v ovinování - No.1.