Balíme s Vami už 25 rokov!

Už celé štvrťstoročie dodávame zákazníkom na slovenskom trhu obalový materiál, baliace stroje a paketovacie lisy na separovaný odpad. Počas týchto rokov si EKOBAL vybudoval pozíciu jedného z najväčších dodávateľov obalových materiálov a výrobcov baliacej techniky a značka EKOBAL sa stala synonymom tradície a spoľahlivosti.

Naša spoločnosť začala svoju činnosť v decembri 1996, s niekoľkými zamestnancami, v skromných priestoroch, ale s víziou, dynamicky a inovatívne. Príkladom je zloženie produktového portfólia obalového materiálu, do ktorého sa postupne pridávali novinky. V prvom roku to bola poľnohospodárska fólia Agriflex, ktorá do slovenského poľnohospodárstva priniesla nový spôsob balenia krmovín. V nasledujúcom roku to bolo uvedenie strečovej fólie s prieťažnosťou 200 % a úspech v podobe predaného prvého baliaceho stroja. Spoločnosť sa zároveň rozšírila o oddelenie výroby a servisné stredisko, o rok neskôr vzniklo aj samostatné oddelenie konštrukcie.

Významný medzník predstavovalo rozbehnutie výroby paketovacích lisov na spracovanie separovaného odpadu, ktoré sú doteraz výrobným pilierom spoločnosti.

Produkcia EKOBAL je však prispôsobená flexibilne spracovať a zrealizovať projekty na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov. Pre prevádzky z rôznych odvetví tak dodávame komplexné baliace linky, horizontálne alebo vertikálne dopravníkové systémy, ako aj jednoúčelové zariadenia presne na mieru.

Inovácie v oblasti baliacich technológií priniesli spoločnosti niekoľko ocenení GOLD PACK. Veľký význam pre upevnenie pozície firmy na trhu bolo získanie certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001-2008, udeleného spoločnosťou SGS Slovakia. Dôkazom, že i malá firma môže byť silným brandom a hráčom na trhu je získanie medzinárodnej ceny – zlatej pečate Business Superbrands.

Základným pilierom firemnej kultúry spoločnosti EKOBAL je spoločenská a ekologická zodpovednosť. Od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu sa snaží presadzovať inovatívne a zároveň optimálne riešenia pre balenie a spracovanie separovaného odpadu, a to prostredníctvom dlhodobo udržateľných riešení. Zodpovednosť voči životnému prostrediu podporuje spoločnosť uplatňovaním filozofie “nulového odpadu”, precízneho triedenia a následnej recyklácie.

Za 25 rokov sa toho veľa zmenilo, pokojné roky sa striedali s rokmi výziev, práve tie nás však posúvali ďalej. Sme stále tu – vďaka dobre nastavenému programu, vlastnej práci a dôvere svojich obchodných partnerov. Výročie je pre nás oslavou, ale zároveň záväzkom a výzvou ďalej sa zlepšovať  a v prostredí rastúcej konkurencie si aj naďalej udržať vedúcu pozíciu.