5 příčin škod vznikajících při přepravě

Přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako nejrizikovější část obchodu se zbožím. Případné náhrady škody na přepravovaném zboží jsou pro všechny druhy přeprav limitovány příslušnými mezinárodními úmluvami (CMR,CIM, Montrealský protokol, Haagsko-Visbycká pravidla, Hamburská pravidla atd.) pouze určitým finančním poměrem vztaženým na 1 brutto kg *) přepravovaného zboží, pokud nemáte sjednané jiné majetkové pojištění.

 

Co je škoda?

Poškození představuje jakoukoli změnu ve stavu, který snižuje spokojenost zákazníků.

Poškozením se tak stává i odmítnutá vkládka kamionu a jeho vrácení i s nákladem. S tímto druhem poškození existují značné náklady a potíže, ty však žádné statistiky nedokáží zachytit. Co se stane s takto poškozeným produktem? Rozdá se, prodá se, se značnou slevou nebo skončí na skládce?

Za poškození musíme považovat, ale také otlučenou plechovku, či pomačkanou krabici, kterou potkáte v obchodě s potravinami. Vzpomeňte si, kolikrát jste zvolili či vyměnili pomačkaný obal za ten neponičený. Toto poškození už je velmi těžké kvantifikovat, ale je třeba si uvědomit, že existuje, a uvažovat o škodách i v širším kontextu.

Existuje pět hlavních příčin poškození:

  1. Balicí materiál (od primárního obalu)
  2. Způsobilost palety (kvalita)
  3. Skladba palety (paletizace)
  4. Manipulace & transport (uložení nákladu na vozidle, nakládka, vykládka, ...)
  5. Kvalita zabalení palety (ovinování)

Hodnota zboží v CZK, které nejsou vhodné k prodeji, protože byly poškozeny při přepravě se odhaduje v řádu miliard (3,5 mil. velmi hrubé číslo, nezhrnuje veškeré náklady ) ročně a to z důvodů nedostatečného zabalení.

Co dělat, abyste snížili riziko poškození? Už víte, že největší problém je v efektivitě balení. Učiňte operativní rozhodnutí a raději se na několik minut zamyslete, než následně budete nuceni řešit vykládku poškozeného zboží v řádu několika hodin. Tématu, jak efektivně balit, jsme se věnovali v předchozím newsletteru. A kdyby, to přeci jen nestačilo, obraťte se náš tým odborníků.

Tímto jednoduchým krokem můžete snížit rizika poškození při přepravě.

 

*)PŘÍKLAD NÁHRADY ŠKODY DLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV

Je-li tedy poškozena, zničena nebo ztracena zásilka při mezinárodní přepravě v hodnotě 10.000,- EUR o brutto váze 100 kg je maximální možná náhrada škody dle mezinárodních úmluv pouze následující:

  • Pro silniční přepravu: 100 kg x 8,33 SDR = 833 SDR = cca 1.000,- EUR
  • Pro leteckou přepravu: 100 kg x 19,- SDR = 1.900,- SDR = cca 2.300,- EUR
  • Pro železniční přepravu: 100 kg x 17,- SDR = 1.700,- SDR = cca 2.000,- EUR
  • Pro námořní přepravu: 100 kg x 2,50 SDR = 250,- SDR =cca 300,- EUR