Ľudia

František Kocifaj
František Kocifaj
Riaditeľ spoločnosti, konateľ
Tel: +421 42 4313 301
E-mail: frantisek.kocifaj@ekobal.sk
Alexandra Kašjaková
Alexandra Kašjaková
Obchodná riaditeľka, konateľka
Tel: + 421 42 4313 302
E-mail: alexandra.kasjakova@ekobal.sk 

Produktoví manažéri

Lucia Brzá
Lucia Brzá
Produktový manažér LDPE, viazanie, papier
Tel: +421 42 4313 308
Mobil: +421 902 969 021
E-mail:  lucia.brza@ekobal.sk
Tomáš Dojčan
Tomáš Dojčan
Produktový manažér stroje a technológie
Tel: +421 42 43 133 01
Mobil: +421 902 969 001
E-mail:  tomas.dojcan@ekobal.sk
Peter Krajčovič
Peter Krajčovič
Produktový manažér stretch fólie, lepiace pásky, agrosortiment
Tel: +421 42 4313 307
Mobil: +421 902 969 020
E-mail:  peter.krajcovic@ekobal.sk
Ondrej Gločka
Ondrej Gločka
Produktový manažér baliace stroje a lisy
Tel: +421 42 4313 300
Mobil: +421 902 969 027
E-mail:  ondrej.glocka@ekobal.sk

 

Obchodní reprezentanti

Adam Gonšor
Adam Gonšor
Obchodný reprezentant pre ZA kraj
Mobil: +421 902 969 010
E-mail: adam.gonsor@ekobal.sk
Ján Lónay
Ján Lónay
Obchodný reprezentant pre BA a TT kraj
Mobil: +421 902 969 012
E-mail:  jan.lonay@ekobal.sk
Ladislav Kostka
Ladislav Kostka
Obchodný reprezentant pre PO a KE kraj
Mobil: +421 902 969 018
E-mail: ladislav.kostka@ekobal.sk
Martin Lošonci

Martin Lošonci
Obchodný reprezentant pre TN a NR 
Mobil: +421 902 969 006
E-mail:   martin.losonci@ekobal.sk

Branislav Hudák
Obchodný reprezentant pre PO a KE kraj
Mobil: +421 902 969 022
E-mail:   branislav.hudak@ekobal.sk
Eva Petiková
Eva Petiková
Obchodná reprezentantka pre BB kraj, NR - juh
Mobil: +421 902 969 017
E-mail:   eva.petikova@ekobal.sk

Obchodné asistentky - podpora predaja

Eva Kardošová

Eva Kardošová
Obchodná asistentka, asistentka logistiky
Tel: +421 42 4313 305
Mobil: +421 902 969 026
E-mail: eva.kardosova@ekobal.sk

Alena Bošková
Alena Bošková
Obchodná asistentka
Tel: +421 42 4313 303
Mobil: +421 902 969 015
E-mail: alena.boskova@ekobal.sk
Ľubica Dorincová
Ľubica Dorincová
Obchodná asistentka
Tel: +421 42 4313 304
Mobil: +421 902 969 007
E-mail: lubica.dorincova@ekobal.sk

Oddelenie telesales

Darina Uríková
Darina Uríková
Asistentka telesales
Tel: + 421 42 4313 306
Mobil: +421 902 969 008
E-mail: darina.urikova@ekobal.sk
Slávka Šestáková
Slávka Šestáková
Asistentka telesales
Mobil: +421 902 969 011
E-mail:  slavka.sestakova@ekobal.sk
Viktória Tomi
Viktória Tomi
Asistentka telesales
Mobil: +421 902 969 009
E-mail: viktoria.tomi@ekobal.sk

Oddelenie výroby

Lýdia Dírerová

Lýdia Dírerová
Manažér výroby
Tel: +421 42 4313 313
Mobil: +421 902 969 032
E-mail: lydia.direrova@ekobal.sk

servisné oddelenie

Ján Majtán

Ján Majtán
Vedúci servis. oddelenia
Tel: + 421 42 4313 312
Mobil: +421 902 969 016
E-mail: jan.majtan@ekobal.sk

Jana Čabalová

Jana Čabalová

Tel: +421 42 4313 312
Mobil: +421 902 969 003
E-mail: jana.cabalova@ekobal.sk