EKOBAL opäť partnerom fóra SLOVLOG - 24. 11. 2016

Fórum SLOVLOG je jediná akcia zameraná na aktuálne trendy, hrozby a očakávania v logistike na Slovensku. Cieľom je informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.

Z ČOHO SA FÓRUM SLOVLOG SKLADÁ?

Odborný program
Exkluzívne prednášky o aktuálnych trendoch, hrozbách a očakávaniach v logistike na Slovensku. Taktiež budete môcť diskutovať s odborníkmi v troch panelových diskusiách na aktuálne témy.
Businesslog
Cieľom BUSINESSLOGU je sprostredkovať stretnutie poskytovateľov a užívateľov logistických služieb a produktov , aby mohli nadviazať kontakt a hľadať priestor pre vzájomnú , obojstranne prospešnú spoluprácu!. Jednému stretnutia budete venovať maximálne 10 minút , a pritom neprídete o žiadnu prednášku. 
Logistický Business Mixér
Neformálny networkingový večer je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov . Súčasťou večera je raut, živá hudba, bar s miešanými nápojmi, ochutnávka vína, hry a súťaže.
 
Termín konania:                24. novembra 2016

Miesto konania: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Viac informácii na www.slovlog.sk

Registrácia na www.slovlog.sk/registracia/

 

Vstup pre užívateľov logistických služieb ZDARMA

Tešíme sa na spoločné stretnutie pri našom prezentačnom stánku EKOBAL.